A leletezés terminológiája

A diagnózisokat a leírást követ?en “malignus sejtekre negativ”, “malignus sejtekre pozitív” vagy “malignitás gyanúja felmerül” kifejezésekkel adjuk meg.  Gyanúsnak nevezett esetben  a kóros sejtek rosszul rögzültek vagy kis mennyiség?ek, így nem támasztják alá egyértelm?en a malignitás határozott diagnózisát. A folyadékgyülem minták megfelel?ségi kritériuma nincs meghatározva.

X