1. Εισαγωγή – και μία σύνοψη της εξέλιξης του τεστ Παπανικολάου στον έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας όπως είναι σήμερα

Αυτά τα κεφάλαια του διαδικτυακού ιστότοπου έχουν κυρίως σχεδιαστεί για
Ιατρούς Κυτταρολόγους (ειδικευόμενους και ειδικούς) και Κυταροτεχνολόγους που τακτικά εξετάζουν τραχηλικά κυτταρολογικά δείγματα

 

Τα κεφάλαια επίσης έχουν σχεδιαστεί για

Παθολογοανατόμους

Γυναικολόγους

Γενικούς ιατρούς

Νοσηλευτές / μαίες

 

Όλες αυτές οι επαγγελματικές ομάδες θα έχουν όφελος από τα κεφάλαια που εξηγούν την αποτελεσματικότητα και τους περιορισμούς του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας όπως επίσης την ευαισθησία, ειδικότητα και την προγνωστική αξία των διαφόρων μεθοδολογιών που εμπλέκονται σε μία ολοένα αυξανόμενη πολυπαραγοντική διαδικασία

 

Περίληψη των Κεφαλαίων

Η κεντρική θεματολογία αυτού του τμήματος του διαδικτυακού ιστότοπου είναι κυτταρολογία του τραχήλου της μήτρας, η οποία περιλαμβάνει:

  • Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συλλογή των κυτταρολογικών δειγμάτων, σύγκριση μεταξύ συμβατικής και κυτταρολογίας υγρής φάσης, επεξεργασία των δειγμάτων στο εργαστήριο και αυτοματοποίηση
  • Κριτήρια για την επάρκεια και ονοματολογία, φυσιολογικά ευρήματα και καλοήθεις/αντιδραστικές αλλοιώσεις, κυτταρολογικές αλλοιώσεις προκαρκινικών βλαβών και καρκίνου, και συστάσεις για την διαχείριση
  • Παγίδες στην κυτταρολογική διάγνωση
  • Έλεγχος της ποιότητας, διασφάλιση της ποιότητας και επίπεδα ποιότητας

 Κεφάλαια με πληροφορίες υποδομής (υποβάθρου) περιλαμβάνουν κεφάλαια σε

  • Ανατομία, ιστολογία και λειτουργία του τραχήλου της μήτρας
  • Επιδημιολογία και αιτιολογία
  • Παθογένεση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και των προκαρκινικών αλλοιώσεων
  • Αρχές του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου και μέτρηση της ακριβείας του
  • Επίδραση του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου στην συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας
  • Τον ρόλο των HPV δοκιμασιών (tests) στον έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου και την επίδραση του εμβολιασμού

 

Το τελικό κεφάλαιο θα περιγράψει τη θέση της κυτταρολογίας, των κολποσκοπικών ευρημάτων, της HPV κατάστασης και βιοψίας σε μία πολυπαραγοντική διαδικασία.

Το Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει μία ιστολογική σύνοψη μέχρι σήμερα και αναφέρεται στα κεφάλαια που υπάρχουν προηγουμένως. Αναφορές και πηγές των εικόνων στο Κεφάλαιο 1 παρέχονται στα σχετικά κεφάλαια.

 

Although these chapters primarily deal with cervical cytology, the central focus is the woman, whose precancerous lesions must be diagnosed accurately and removed safely to prevent unnecessary anxiety or damage to her cervix while reducing the risk of progression to invasive carcinoma 

 

X