Σύνοψη της διαχείρισης ασθενούς σε διεπιστημονική ομάδα

Καμία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση υψηλού-βαθμού  CIN, AIS και λανθάνοντος καρκίνου δεν είναι τέλεια, αλλά όταν τα ευρήματα τους ανασκοπούνται, συγκρίνονται μεταξύ τους και ερμηνεύονται από μία έμπειρη διεπιστημονική ομάδα, το συνδυαστικό τους αποτέλεσμα παρέχει τη βάση για αρκετά αποτελεσματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου.

Διεπιστημονικές συναντήσεις βελτιώνονται όταν όλα τα μέλη της ομάδας είναι ενήμερα για τις παγίδες, ευαισθησία και ειδικότητα της κάθε τεχνικής, και τη φύση των δυνητικά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών.

Διαχείριση ασθενούς σε διεπιστημονική ομάδα

 • Καμία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση υψηλού-βαθμού  CIN, AIS και λανθάνοντος καρκίνου δεν είναι τέλεια
 • Όταν όλα τα ευρήματα συγκρίνονται μεταξύ τους, το συνδυαστικό τους αποτέλεσμα παρέχει τη βάση για αρκετά αποτελεσματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου.
 • Διεπιστημονικές συναντήσεις βελτιώνονται όταν όλα τα μέλη της ομάδας είναι ενήμερα για τις παγίδες κάθε τεχνικής.

 

Μαθαίνοντας από το Κεφάλαιο 12

 1. Κολποσκόπηση είναι το κλειδί της διερεύνησης για απόφαση του είδους της θεραπείας και σε πολλές περιπτώσεις για τη διεξαγωγή της. 
 2. Συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας (MDT) επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων στη βάση της ανασκόπησης και συζήτησης όλων των παραμέτρων.
 3. Όσα περισσότερα γνωρίζουν όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για βεβαιότητες και περιορισμούς που αφορούν τις εκτιμήσεις των λοιπών μελών, τόσο ασφαλέστερη θα είναι η διαδικασία.
 4. Η απόφαση μεταξύ θεραπείας, επιτήρησης ή επιστροφής στον έλεγχο ρουτίνας εξαρτάται από την εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων κυτταρολογίας, κολποσκοπικής εμφάνισης, ιστολογικής βιοψίας και HPV κατάστασης συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς κάθε παραμέτρου.
 5. Ασαφής κυτταρολογία μπορεί να διαλευκανθεί με ανασκόπηση πλακιδίων  από έμπειρο κυτταρολόγο ή καθοριστική  κολποσκοπική εμφάνιση και/ή ιστολογία.
 6. Κλασσικές κυτταρολογικές διαγνώσεις, επιβεβαιωμένες με ανασκόπηση, μπορεί να δικαιολογούν διαγνωστική εκτομή όταν οι άλλες παράμετροι είναι αρνητικές ή ασαφείς.
 7. HPV κατάσταση μπορεί να υποστηρίξει θετική ή αρνητική αξιολόγηση, αλλά HPV-θετικότητα δεν μπορεί να αποδείξει μία διάγνωση CIN2+ ή AIS, ενώ ούτε HPV-αρνητικότητα υποβαθμίζει μια θετική διάγνωση.
 8. Διάκριση μεταξύ άτυπης πλακώδους μετάπλασης και HSIL μπορεί να είναι δύσκολη ιστολογικά και κυτταρολογικά και μπορεί να διαλευκανθεί με p16/Ki67 χρώση.
 9. Διεπιστημονική συνάντηση παρέχει δυνατότητα συζήτησης της αρνητικής και άτυπης κυτταρολογίας ή ιστολογίας που ανασκοπήθηκε σε γυναίκες που στη συνέχεια ανέπτυξαν HSIL ή καρκίνο.
X