Συζήτηση HPV αποτελεσμάτων σε διεπιστημονική συνάντηση (MDT)

HPV αποτελέσματα δεν είναι ‘μαύρο και άσπρο’ και εξαρτώνται από το ποιο τεστ διενεργείται και τι επιπέδου όριο (cut-off) χρησιμοποιείται (Cubie & Cuschieri 2013).

Αν και υψηλού-κινδύνου HPV θετικότητα μπορεί να υποστηρίξει ένα ασαφές κυτταρολογικό αποτέλεσμα (π.χ. ASC-H ή HSIL έναντι ανώριμης μετάπλασης) δεν μπορεί να αποδείξει όμως τη φύση της αλλοίωσης απουσία άλλων στοιχείων (π.χ. κολποσκοπικά ευρήματα ή στικτή βιοψία).

Χαμηλή PPV της υψηλού-κινδύνου HPV θετικότητας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (π.χ. Moss et al. 2013: 4-12% για CIN3+ και 12-23% για CIN2+). 

Υψηλού-κινδύνου HPV δεν ανευρίσκεται ομοιογενώς σε υψηλού-βαθμού CIN ή καρκίνο.  Η ευαισθησία του για CIN2+ και CIN3+ είναι συνήθως υψηλότερη συγκριτικά με την κυτταρολογία αλλά κυμαίνεται μεταξύ 85 και 95%. 

HPV σε περιστατικά διεπιστημονικών συναντήσεων (MDT)

  • Κατά την ανασκόπηση περιστατικών σε MDT συναντήσεις, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της χαμηλής PPV και  <100% ευαισθησίας των υψηλού-κινδύνου HPV
  • Επιβεβαιωμένες διαγνώσεις HSIL ή AIS/CGIN/αδενοκαρκινώματος δεν θα πρέπει να υποβαθμίζονται λόγω HPV αρνητικότητας

 

X