12. Κυτταρολογία σε διεπιστημονική προσέγγιση

Ο ρόλος και η δομή της διεπιστημονικής ομάδας (multidisciplinary team)

Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου, ανεξαρτήτως του πρωταρχικού τεστ που διενεργείται (κυτταρολογία, HPV testing, κολποσκόπηση, VIA), εξαρτάται από τα παρακάτω:

  1. Εντοπισμός και αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων πριν γίνουν (πλήρως) διηθητικές  (CIN2, CIN3, AIS, λανθάνων καρκίνος)
  2. Απόφαση σχετική με την διαχείριση αλλοιώσεων που είναι πιθανόν αναστρέψιμες αλλά με κίνδυνο εξέλιξης (CIN1, HPV-θετικότητα)
  3. Ασφαλής επιστροφή γυναικών με ελάχιστο ή καθόλου κίνδυνο στον έλεγχο ρουτίνας (απουσία CIN, HPV-αρνητικότητα, κολποσκόπηση αρνητική)

Κολποσκόπηση αποτελεί την κύρια διερεύνηση για τη λήψη αυτής της απόφασης αλλά και της απόφασης για το είδος της θεραπείας που σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυται. 

  • Παραπομπή της γυναίκας για κολποσκόπηση εξαρτάται από την ευαισθησία του πρωταρχικού τεστ ελέγχου  καθώς όλες οι υπόλοιπες γυναίκες θα επιστρέψουν στον έλεγχο ρουτίνας (ή θα παραπεμφθούν σε follow up). 
  • Η απόφαση για θεραπεία, και η αποτελεσματικότητα της, εξαρτώνται από την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που διαθέτει ο γυναικολόγος ο οποίος συμβουλεύει την ασθενή και ενεργεί με τη συγκατάθεση της ή όπως αλλιώς ορίζεται.  
  • Ο γυναικολόγος πρέπει να λάβει υπόψη την ακρίβεια της κυτταρολογίας, HPV, κυτταρολογική διάγνωση και στικτή βιοψία στην ανίχνευση μίας πραγματικής προκαρκινικής αλλοίωσης – και να αποφασίσει, σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου για διήθηση, την κατάλληλη συμβουλευτική και θεραπεία.

 

  • Η συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας (MDT) επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων στη βάση της ανασκόπησης και συζήτηση όλων των παραμέτρων.

  • Όσα περισσότερα γνωρίζουν όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για βεβαιότητες και περιορισμούς που αφορούν τις εκτιμήσεις των λοιπών μελών, τόσο ασφαλέστερη θα είναι η διαδικασία.

 

 

Η δομή της συνάντησης μίας διεπιστημονικής ομάδας

Υπάρχουν δυο είδη MDT συναντήσεων από τις οποίες το πρώτο είδος είναι η βασική συνάντηση που αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο. Το πρώτο είδος αποτελείται τουλάχιστον από έναν αντιπρόσωπο κολποσκόπο, κυτταρολόγο και παθολογοανατόμο που συζητούν ασυμφωνίες ή άλλα προβλήματα σε μη-διηθητικές περιπτώσεις σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση ανάλογα με το μέγεθος του κέντρου. Το δεύτερο είδος είναι μία γυναικολογική ογκολογική συνάντηση, όπου συζητιούνται οι λιγότεροι συχνοί διηθητικοί καρκίνοι μεταξύ παθολογοανατόμων, γυναικολόγων, ογκολόγων και ακτινολόγων.

X