Δείγματα ελέγχου

Ένα παρασκεύασμα θετικού ελέγχου για κάθε αντιγόνο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε δοκιμασία. Αυτό θα αποτελέσει την απόδειξη ότι τα διάφορα στρώματα εφαρμόστηκαν με την σωστή σειρά και ότι όλα τα διαλύματα ήταν λειτουργικά. Οποιαδήποτε απόκλιση στην εμφάνιση για το δείγμα θετικού ελέγχου θα πρέπει να αποτελεί προειδοποίηση ότι κάτι ενδέχεται να έχει πάει στραβά. Ιδανικά, ένα δείγμα θετικού ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται από ένα παρασκεύασμα ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό πάντοτε στα πλαίσια της Κυτταρολογίας. Γι’ αυτό, τομή παραφίνης από ιστό θετικού ελέγχου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (αφαίρεση παραφίνης και ενυδάτωση πριν την διαδικασία). Τομές από κατάλληλα cell blocks κυτταρολογικών παρασκευασμάτων θα ήταν χρήσιμα ως δείγματα ελέγχου αλλά όταν δεν είναι διαθέσιμες, τότε ιστολογικές τομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα παρασκεύασμα αρνητικού ελέγχου που χρησιμοποιεί τον διαλύτη αντισωμάτων χωρίς το πρωτογενές αντίσωμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε διαγνωστικό δείγμα για να ελεγχθεί εάν οι αντιδράσεις είναι ειδικές, λόγω των πρωτογενών αντισωμάτων.

 

Διασταυρούμενες αντιδράσεις

(Δες Burry, 2011;Taylor,2014)

Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα ότι το πρωτογενές αντίσωμα μπορεί να προσδεθεί ειδικά στα αντιγόνα του ιστού που μοιράζονται αλληλουχίες αμινοξέων ή μία ειδική μοριακή διαμόρφωση με το αντιγόνο αναζήτησης. Αυτό είναι μη πιθανό στα πλαίσια της διαγνωστικής ανοσοκυτταρολογίας εφόσον δοκιμασμένα και ελεγμένα πρωτογενή αντισώματα προμηθεύονται από αξιόπιστες εταιρείες, αλλά οποιαδήποτε μη αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει ελέγχονται, έχοντας αυτό στο νου.

X