Ανοσοκυτταροχημεία

Author: Susan Van Noorden

Translated by Maria Nasioutziki

Διατήρηση των Κυτταρολογικών Δειγμάτων για Ανοσοκυτταροχημεία

Πρόλογος

Η ανοσοκυτταροχημεία είναι πλέον απαραίτητη για τη πλήρη και ακριβή μικροσκοπική διάγνωση δειγμάτων ιστού είτε blocks μονιμοποιημένων σε φορμόλη είτε κυτταρολογικών παρασκευασμάτων από ψήκτρα, απόξεση, επίχρισμα  ή αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφολογική διατήρηση των κυττάρων όπως επίσης και των αντιγόνων που θα προσδιοριστούν. Μη καλά παρασκευασμένα ή ακατάλληλα διατηρημένα επιχρίσματα ή άλλα παρασκευάσματα εξαντλούν το διαθέσιμο δείγμα, σπαταλούν αντιδραστήρια και  χρόνο, μόνο για να παρέχουν αναξιόπιστα αποτελέσματα. Γι’ αυτό η σημασία της αρχικής επεξεργασίας του υλικού είναι πολύ μεγάλη.

 

Περιεχόμενα

 • Παρασκευή και μονιμοποίηση των δειγμάτων
 • Αρχές Ανοσοκυτταροχημείας
  • Ανάκτηση αντιγόνων
  • Αποκλεισμός ενδογενούς υπεροξειδάσης
  • Αποκλεισμός μη ειδικού υποβάθρου
 • Αραίωση αντισωμάτων
  • Διαλύτες
  • Βελτιστοποίηση
 • Δείγματα Ελέγχου (controls)
 • Εξοπλισμός
 • Γενικές παρατηρήσεις για ανοσοκυτταρολογία
 • Παράρτημα
  • Esposti’s διάλυμα
  • Ρυθμιστικά Διαλύματα
   • Φυσιολογικός ορός με διάλυμα φωσφορικών ιόντων
   • Τρις-ρυθμιστικός φυσιολογικός ορός
  • Διαλύτης αντισωμάτων
  • Αποθήκευση αντισωμάτων
  • Αποκλεισμός ενδογενούς υπεροξειδάσης
  • Θερμο-επαγόμενη ανάκτηση επιτόπων
   • Κιτρικό ρυθμιστικό διάλυμα
   • TRIS/EDTA ρυθμιστικό διάλυμα
   • Μέθοδος μικροκυμάτων
  • Διάλυμα διαμινοβενζιδίνης για τη ανάπτυξη της υπεροξειδάσης
  • Ανοσοκυτταροχημική μέθοδος (χειροκίνητη)
X