Μεταστατικοί όγκοι

?? ????????? ????????? ????? ????? ??????????. ?? ??????????? ??????????????? ?? ????? ??? ?????? ??? ??? 70% ??? ???????????.

  • ??????? ??????????? ??? ??? ???????????? ??? ??????? ??????
  • ????????? ??????
  • ??????? ?????????
  • ?????????????? ??? ?? ??????? ???????
  • ????????? ????????? ???????
  • ??????? ??????????? ??? ?? ??????? ??? ????????? ????????? ???????
  • ????????? ??? ???????????
  • ????????
  • ??????? ??????????? ??? ????????????? ??????????
  • ???????

? ?????? ??? ??????????? ??? ???????????? ????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????????? ??????????????? ??????? ??? ?????? ??????? (FNA) ??? ????????.

?? ??????????? ?????? ??? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????????????  ??????????????, ???? ?? ??????? ???????? ????? ????????? ?????????. ??????? ??????? ??? ???? ?????? ??????? ?? ??????????? ?? ????? cell block. ? ?????????????????? ????? ????? ????????? ???? ???????? ?????? ??????????? ??? ???????????? ????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ??????.

Breast
Colon
FNA meta renis? carc

Signet ring carcinoma:

Signet ring carcinoma
Signet ring carcinoma

Renal clear cell carcinoma:

Renal clear cell carcinoma
Renal clear cell carcinoma

Oncocytic thyroid carcinoma:

Oncocytic thyroid carcinoma
Oncocytic thyroid carcinoma
Oncocytic thyroid carcinoma

Metastatic epidermoid carcinoma:

Metastatic epidermoid carcinoma
Metastatic epidermoid carcinoma

Metastatic breast carcinoma:

Metastatic breast carcinoma
Metastatic breast carcinoma

Varoius:

Metastatic sarcoma
Soft tissue sarcoma
ER positive
Bronchial brush breast

 

X