Πάγκρεας (Up to date, 2015)

Translated by Maria Nasioutziki.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητάς ο Ιατρός Κυτταρολόγος θα πρέπει να γνωρίζει:

 • την ανατομία και ιστολογία του παγκρέατος
 • ενδείξεις της αναρρόφησης δια λεπτής βελόνης
 • μεθόδους παρασκευής αντικειμενοφόρων πλακών
 • ενδείξεις για ψηκτρισμό των χοληφόρων
 • την ορολογία αναφοράς
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά καλοήθων κυψελιδικών και επιθηλιακών κυττάρων των πόρων
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά της οξείας και χρόνιας παγκρεατίτιδας
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά παγκρεατικών ψευδοκύστεων
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά παγκρεατικών κυστικών όγκων
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά παγκρεατικών καρκινωμάτων
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά ενδοκρινών όγκων
 • χαρακτηριστικά των όγκων της χοληφόρου οδού
X