Κυτταρολογία μαστού

Translated by Maria Nasioutziki

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ο Κυτταρολόγος θα πρέπει να γνωρίζει:

 • Την ανατομία και ιστολογία του μαστού
 • Τις ενδείξεις για αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης (FNA)
 • Τις μεθόδους δειγματοληψίας και προετοιμασίας - παρασκευής
 • Την ορολογία στην έκθεση για την κυτταρολογία μαστού
 • Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά καλοήθων και κακοήθων εκκριμάτων θηλής  
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης της κυτταρολογίας FNA
 • Τα κυττταρολογικά χαρακτηριστικά του ινοαδενώματος και άλλων καλοήθων όγκων
 • Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των φλεγμονωδών διαδικασιών του μαστού και των άλλων μη-νεοπλασματικών  καταστάσεων
 • Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά όλων των διαφορετικών τύπων καρκινώματος μαστού
 • Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του φυλλοειδούς όγκου
 • Τα κριτήρια της διαφορικής διάγνωσης μεταξύ καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων και μεταξύ των διαφορετικών τύπων κακοηθείας
X