Μεταστατικοί όγκοι

FNA είναι ιδιαίτερη χρήσιμη στην τεκμηρίωση μίας μεταστατικής κακοήθειας που περιλαμβάνει το πάγκρεας.

  • Καρκίνωμα πνεύμονα (μικροκυτταρικό και από πλακώδες επιθήλιο)
  • Καρκίνωμα μαστού
  • Μη-Hodgkin λέμφωμα
  • Καρκίνωμα νεφρικού κυττάρου

Επειδή το αδενοκαρκίνωμα κυττάρων των πόρων είναι με διαφορά ο πιο συχνός παγκρεατικός καρκίνος, όποια αναρρόφηση εμφανίζει κυτταρολογικά χαρακτηριστικά ασυνήθη για αυτή τη διάγνωση θα πρέπει να εγείρει την πιθανότητα για μία μετάσταση. Παρόλο που διακριτά κυτταρολογικά χαρακτηριστικά μπορούν να υποδεικνύουν την πρωτογενή εντόπιση, οι περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις και ένα αναλυτικό κλινικό ιστορικό.

X