Συμπαγής-ψευδοθηλώδης όγκος

Συμπαγής-ψευδοθηλώδης όγκος

Αυτός ο σπάνιος όγκος εμφανίζεται σε γυναίκες στην 2η ή 3η δεκαετία της ζωής τους. Εμφανίζεται ως μία μεγάλη κοιλιακή μάζα και έχει χαμηλό δυναμικό κακοήθειας, παρόλο που σπάνιες περιπτώσεις μεταστατικής νόσου έχουν αναφερθεί. Ιστολογικά, χαρακτηρίζεται από λεπτά ινοαγγειακά διαφράγματα που σχηματίζουν έναν πυρήνα ψευδοθηλωδών δομών, ως αποτέλεσμα από ισχαιμική εκφύλιση και κατακερματισμό περιοχών συμπαγών όγκων. Tα επιθηλιακά κύτταρα προσκολλώνται στα διαφράγματα, δημιουργώντας την εμφάνιση των θηλωδών δομών.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Υψηλή κυτταροβρίθεια
  • Χαλαρά συνδεδεμένες ομάδες και μεμονωμένα κύτταρα
  • Διακλαδιζόμενες ινοαγγειακές δομές που επαλείφονται από καρκινικά κύτταρα
  • Λεπτοκοκκώδες κυτταρόπλασμα, ασαφή κυτταρικά όρια
  • Καλοήθη πυρηνικά στοιχεία
  • Πυρηνικές αυλακώσεις
  • Αιμορραγικό υπόβαθρο, αφρώδη κύτταρα, νεκρωτικά υπολείμματα

 

Ανοσοιστοχημικές μελέτες έχουν αποδείξει τη θετικότητα για βιμεντίνη, ενώ τα καρκινικά κύτταρα είναι αρνητικά για κυτοκερατίνες, παγκρεατικά ένζυμα και νευροενδοκρινείς δείκτες. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κυστικά νεοπλάσματα, πορογενές αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα κυψελιδικού κυττάρου και ενδοκρινείς όγκους.

X