Καρκίνωμα κυψελιδικού κυττάρου

Είναι μία σπάνια, επιθετική κακοήθεια, συνήθως εμφανίζεται σε ενήλικες, αλλά έχει αναφερθεί  επίσης σε παιδιά και εφήβους.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Ομάδες κυττάρων σε φωλιές, στοίχους ή κυψελίδες
  • Μεμονωμένα κύτταρα
  • Πυρηνική ανομοιογένεια, συνωστισμός, αλληλοεπικάλυψη
  • Αυξημένη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία
  • Προέχοντα πυρήνια
  • Μέτρια άφθονο κοκκώδες κυτταρόπλασμα
  • Απουσία επιθηλίου πόρων

 

Τα κοκκία είναι PAS θετικά και ανοσοκυτταροχημικές χρώσεις για παγκρεατικά ένζυμα (θρυψίνη, λιπάση, χυμοθρυψίνη, φωσφολιπάση A2), που είναι θετικές στα κυψελιδικά κύτταρα, βοηθούν στη διάκριση του όγκου από άλλους παγκρεατικούς όγκους.

X