Παγκρεατικές Ψευδοκύστεις

Οι παγκρεατικές ψευδοκύστεις εμφανίζονται σε περίπτωση οξείας παγκρεατίτιδας, που προκύπτει από αυτοαποδόμηση του παρεγχύματος. Αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των παγκρεατικών κυστικών αλλοιώσεων (75-90%). Ψευδοκύστεις μπορεί σπάνια να συσχετιστούν με τραύμα ή χειρουργική επέμβαση παγκρέατος.

Εξ ορισμού, μία ψευδοκύστη στερείται επιθηλιακής επένδυσης. Αποτελεί μία μονόχωρη με παχύ τοίχωμα βλάβη, αποτελούμενη από μία φλεγμονώδη ινώδη κάψουλα που περιβάλλει μία περιοχή νέκρωσης. Σύνδεση με ένα παγκρεατικό πόρο ενδέχεται να υπάρχει. Με την FNA λαμβάνεται άφθονο, σκούρο καφέ, θολό υγρό και τα επιχρίσματα αποτελούνται από κοκκιώδη νεκρωτικά υπολείμματα, αιμορραγικά στοιχεία, ουδετερόφιλα και μακροφάγα (επίσης αιμοσιδηρινοφόρα μακροφάγα). Οι αναρροφήσεις ενδέχεται επίσης να περιέχουν παγκρεατικά κύτταρα, ινοβλάστες και μεσοθηλιακά κύτταρα. Η διάγνωση της ψευδοκύστης  κυτταρολογικά θα πρέπει να θεωρείται ως μία διάγνωση αποκλεισμού.

  • Κυστικά υπολείμματα με αιμορραγικά στοιχεία, πρωτεϊνούχο υλικό και μερικές φορές χολή
  • Ποικίλη φλεγμονή
  • Απουσία επιθηλιακής επένδυσης της κύστης (προσοχή για «επιμόλυνση», βλέννα και επιθήλιο)

 

Παγκρεατική ψευδοκύστη

Παγκρεατική ψευδοκύστη

 

Λοιπές μη-νεοπλασματικές κύστεις

Οι λοιπές μη-νεοπλασματικές κύστεις περιλαμβάνουν κύστεις κατακράτησης, κύστεις δευτερογενείς μετά από φλεγμονές και συγγενείς κύστεις, είναι πολύ σπάνιες και η διάγνωση απαιτεί συσχέτιση με κλινικά ευρήματα.

X