Παγκρεατικές Κύστεις

Παγκρεατικές Κύστεις

Η αξιολόγηση των παγκρεατικών κύστεων απαιτεί μία διεπιστημονική προσέγγιση. Δεν υπάρχει κάποια μεμονωμένη διαγνωστική δοκιμασία που να παρέχει 100% ευαισθησία και ειδικότητα. Η απουσία κυττάρων κύστεως υποδηλώνει μία ψευδοκύστη στην κατάλληλη κλινική περίπτωση, αλλά αυτή είναι μία διάγνωση αποκλεισμού. Στην περίπτωση των κύστεων, το υγρό υποβάλλεται μεμονωμένα σε ανάλυση για καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA), αμυλάση, CA125 και CA19.9.

 

Παγίδες της κυτταρολογίας κυστικού υγρού παγκρέατος

  • Αποτυχία στη δειγματοληψία επιθηλίου (μη-διαγνωστικό δείγμα)
  • Δυσκολία στην κατηγοριοποίηση του επιθηλίου ως ορώδες ή βλεννώδες
  • Αποτυχία στη δειγματοληψία δυσπλαστικού/ κακόηθους επιθηλίου
  • «Επιμόλυνση» με γαστρεντερικό επιθήλιο ή βλέννα
  • Δειγματοληψία μίας μη-παγκρεατικής κύστης
X