Παγκρεατίτιδα

Οξεία παγκρεατίτιδα

Οξεία παγκρεατίτιδα προέρχεται από ενζυματική αυτοκαταστροφή του παρεγχύματος και την συνοδό οξεία φλεγμονώδη απόκριση. Συσχετίζεται συχνότερα με νόσο των χοληφόρων οδών ή αλκοολισμό. Η διάγνωση βασίζεται σε κλινικά ευρήματα και εργαστηριακά στοιχεία, και η απεικονιστική εμφάνιση  είναι συχνά μη υποδηλωτική  μίας αλλοίωσης μάζας. Για αυτόν τον λόγο, αναρροφείται σπάνια. Οι αναρροφήσεις αποτελούνται από ένα υπόβαθρο νεκρωτικών υπολειμμάτων με εκφυλιστικά κύτταρα, αφρώδη ιστιοκύτταρα, λιπονέκρωση, επασβεστώσεις και οξεία φλεγμονή.

Οξεία φλεγμονή
Οξεία φλεγμονή
Οξεία φλεγμονή
Λιπονέκρωση
Λιπονέκρωση
Λιπονέκρωση

 

Χρόνια Παγκρεατίτιδα

Η χρόνια παγκρεατίτιδα ενδέχεται να είναι δύσκολο να διακριθεί απεικονιστικά από μία νεοπλασματική διαδικασία. Η κυτταρολογική εμφάνιση ποικίλλει εξαρτώμενη από το στάδιο της νόσου. Πρώιμα στάδια είναι πιο κυτταροβριθή  και περιέχουν μία μεικτή λεμφοϊστιοκυτταρική διήθηση. Όψιμα στάδια είναι σπάνια κυτταροβριθή με λιγότερο χρόνια φλεγμονή και ενδέχεται να εμφανίζουν σχετική επικράτηση των κυττάρων των νησίδων λόγω της ατροφίας του κυψελιδικού επιθηλίου και της εκτεταμένης ίνωσης του παγκρεατικού παρεγχύματος.

 

Πρώιμα στάδια χρόνιας ενεργούς παγκρεατίτιδας

 • Κύτταρα πόρων και κυψελιδικά κύτταρα από κοινού
 • Υπόβαθρο φλεγμονής
 • Κοκκίωση ιστού
 • Λιπονέκρωση

 

Όψιμη χρόνια παγκρεατίτιδα

 • Κυρίως κύτταρα πόρων
 • Ελάχιστα έως καθόλου κυψελιδικά κύτταρα
 • Κάποια κύτταρα νησίδων
 • Μονόστιβες λωρίδες
 • Συνεκτικά, λίγα μεμονωμένα κύτταρα
 • Διατηρημένος προσανατολισμός
 • Ελάχιστη πυρηνική επικάλυψη
 • Ήπια ανισοπυρήνωση
 • Λείες πυρηνικές μεμβράνες
 • Σπάνιες/φυσιολογικές μιτώσεις
 • Όχι συσσωρευμένη νέκρωση

 

Όψιμη χρόνια παγκρεατίτιδα
Όψιμη χρόνια παγκρεατίτιδα

 

Και στην οξεία και στη χρόνια παγκρεατίτιδα, το επιθήλιο των πόρων ενδέχεται να εμφανίζει σημαντική αντιδραστική ατυπία η οποία μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί από ένα αδενοκαρκίνωμα. Μιτώσεις, προέχοντα πυρήνια, υπερχρωμασία και πυρηνική διόγκωση υπάρχουν από κοινού σε αντιδραστικές περιπτώσεις και σε πορογενές αδενοκαρκίνωμα.

 

Αντιδραστική ατυπία πόρων– χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

 • Χαμηλή κυτταρικότητα
 • Επίπεδες, συνεκτικές λωρίδες
 • Ομοιόμορφης απόστασης, στρογγυλοί έως ωοειδείς πυρήνες
 • Σπάνια ακέραια μεμονωμένα άτυπα κύτταρα
X