Φυσιολογικά κύτταρα

Η αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης φυσιολογικού παγκρέατος περιέχει έναν συνδυασμό καλόηθων κυψελιδικών κυττάρων και επιθηλιακών κυττάρων πόρων.

 

Καλόηθες κυψελιδικό επιθήλιο – κυτταρολογικά χαρακτηριστικά

 • Μονήρη κύτταρα ή σε κυψελίδες
 • Κεντρικά τοποθετημένοι, στρογγυλοί πυρήνες
 • Ομοιόμορφα κατανεμημένη, λεπτοκοκκώδης χρωματίνη
 • Μη εμφανή πυρήνια
 • Άφθονο κοκκώδες κυτταρόπλασμα
 • Ασαφή κυτταρικά όρια

 

Καλόηθες πορογενές επιθήλιο – κυτταρολογικά χαρακτηριστικά

 • Επίπεδες, συνεκτικές ‘δίκην μελισσοκηρήθρας’ λωρίδες (λίγα μονήρη κύτταρα)
 • Στρογγυλοί έως ωοειδείς πυρήνες
 • Ομοιόμορφα κατανεμημένη, λεπτοκοκκώδης χρωματίνη
 • Ίση πυρηνική απόσταση
 • Καλά καθορισμένα κυτταροπλασματικά όρια
 • Απουσία πυρηνικής συσσωμάτωσης ή επικάλυψης

Goblet κύτταρα ενδέχεται να υπάρχουν στα δείγματα από τον κύριο παγκρεατικό πόρο. Κύτταρα νησίδων σπάνια προσδιορίζονται σε δείγματα αναρρόφησης λόγω της σχετικής έλλειψης τους και της εύθρυπτης φύσης του κυτταροπλάσματος τους. Μεσοθηλιακά κύτταρα, ηπατοκύτταρα, κύτταρα νεφρικών σωληναρίων και κύτταρα γαστρεντερικού επιθηλίου μπορεί ενίοτε να υπάρχουν σε δείγματα, δεν θα πρέπει να παρερμηνεύονται ως επιθηλιακά νεοπλάσματα του παγκρέατος. 

X