Φυλλοειδής όγκος

Ο φυλλοειδής όγκος αποτελεί ένα σπάνια διφασικό επιθηλιακό και στρωματικό νεόπλασμα του μαστού. Οι περισσότερες ασθενείς είναι στην 4η  ή 5η δεκαετία της ζωής. Η βιολογική συμπεριφορά τέτοιων όγκων είναι απρόβλεπτη, παρόλο που το μέγεθος του όγκου, η μιτωτική δραστηριότητα και η στρωματική ατυπία αποτελούν ιστολογικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση του βιολογικού δυναμικού. Οι κακοήθεις περιπτώσεις ομοιάζουν και συμπεριφέρονται ως σαρκώματα παρά ως καρκινώματα.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Υπερκυτταρικά επιχρίσματα και με επιθηλιακά και με στρωματικά συστατικά
  • Φυλλοειδή (δίκην φύλλου) στρωματικά τμήματα
  • Πολυάριθμα ατρακτοειδή κύτταρα με επιμηκυσμένους ανώμαλους πυρήνες και ενίοτε πυρήνια
  • Τμήματα μεταχρωματικά κεχρωσμένου στρώματος
  • Επιθηλιακή υπερπλασία μπορεί να παρατηρηθεί

 

Η κυτταρολογική διάκριση από ινοαδένωμα βασίζεται κυρίως στα στρωματικά πυρηνικά χαρακτηριστικά και στην κυτταροβρίθεια των στρωματικών τμημάτων- γνωρίζοντας ότι πολλά από τα FNA επιχρίσματα τελικά διαγνώστηκαν ως ψευδώς-αρνητικά. Μεγάλης κυτταροβρίθειας στρωματικά τμήματα συνηγορούν για φυλλοειδή όγκο, σε αντίθεση με τα σχετικά ολιγοκυτταρικά τμήματα του ινοαδενώματος. Η διάκριση μεταξύ καλόηθων και κακόηθων φυλλοειδών όγκων βασίζεται στα άτυπα στρωματικά κύτταρα και στα μιτωτικά στοιχεία των ατρακτοειδών κυττάρων  παρακείμενων στους πόρους. Η αυξημένη κυτταροβρίθεια και ατυπία συνηγορεί για κακοήθη φυλλοειδή όγκο. Όμως, η τελική ταξινόμηση θα πρέπει πάντοτε να γίνεται στο χειρουργικό παρασκεύασμα.

Ένας σημαντικός βαθμός επιθηλιακού πολλαπλασιασμού ενδέχεται επίσης να εμφανίζεται σε φυλλοειδείς όγκους, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης υπερπλασίας που ενδέχεται πιθανώς να οδηγήσει σε μια εσφαλμένη διάγνωση καρκινώματος. Όταν υπάρχει επιθηλιακή υπερπλασία, τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ένα φυλλοειδή όγκο παρά ένα καρκίνωμα αποτελούμενο από αυξημένο αριθμό γυμνών ατρακτόμορφων πυρήνων και υπερκυτταρικών στρωματικών τμημάτων ('φυλλοειδή τμήματα').

X