Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα αποτελεί έναν σπάνιο τύπο καρκινώματος μαστού, συνήθως συσχετιζόμενο με εξαιρετική πρόγνωση που δεν καταλήγει σε μεταστάσεις στους λεμφαδένες.

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπα με εκείνα της πιο συχνής αντιστοιχίας στους σιελογόνους αδένες. Τα επιχρίσματα αποτελούνται από συγκεντρώσεις μικρών ομοιόμορφων, βασικοκυτταρικών κυττάρων που είναι άμεσα συσχετιζόμενα με μεταχρωματικά κεχρωσμένο υλικό, σχηματίζοντας συχνά τρισδιάστατες σφαίρες. Τμήματα ινώδους στρωματικού υλικού, στενά συνδεδεμένου με τα επιθηλιακά κύτταρα και υλικό κοιλότητας θετικό για βλέννα, μπορούν να παρατηρηθούν.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κολλαγονώδη σφαιρούλωση, της οποίας τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ήπια εμφάνιση και απουσία πυρηνικής ατυπίας που ενδέχεται να υπάρχει στο αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα. 

X