Σωληνώδες καρκίνωμα

Το σωληνώδες καρκίνωμα αποτελεί έναν τύπο καρκινώματος μαστού που είναι συνήθως μικρός σε μέγεθος και χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πρόγνωση. Ιστολογικά εμφανίζει διήθηση, γωνιώδεις έως κομματοειδείς σωληνώδεις δομές αποτελούμενες από σχετικά μικρά, ομοιόμορφα κύτταρα με στρογγυλούς, ήπιους, χαμηλού-βαθμού πυρήνες, συνήθως με προέχον δεσμοπλαστικό στρώμα.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Ήπια έως μέτρια κυτταροβρίθεια
  • Συνεκτικές ομάδες με γωνιώδη σχήματα και σωληνώδη μοτίβα
  • Ομοιόμορφα, επιθηλιακά κύτταρα ήπιας ατυπίας
  • Στρωματικοί δίπολοι πυρήνες και ινο-μυξοειδή τμήματα ενδέχεται να παρατηρούνται

 

Εξαιτίας των σχετικά μικρών, ήπιων πυρήνων και της μικρής επιθηλιο/στρωματικής αναλογίας, αυτός ο τύπος καρκινώματος μαστού τείνει να υπο-διαγιγνώσκεται σε δείγματα FNA. Επιπρόσθετα, εξαιτίας του συνήθους μικρού μεγέθους του όγκου, η FNA συχνά κατά τη δειγματοληψία περιλαμβάνει και τον όγκο και τον παρακείμενο καλοήθη μαστικό ιστό, έχοντας ως αποτέλεσμα την παρουσία μυοεπιθηλιακών κυττάρων σε κάποιες περιπτώσεις, που μπορεί να είναι στοιχείο σύγχυσης. Η ιστολογική επιβεβαίωση με βιοψία ή τομές κρυοστάτη μπορεί να υποδεικνύονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

X