Βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα

Το βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των καρκινωμάτων μαστού και τυπικά εμφανίζεται σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση  συγκριτικά με το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα NOS. Βλεννώδη καρκινώματα μπορούν να κατηγοριοποιούνται σε γνήσια, μικτά και δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου καρκίνωμα, με το τελευταίο να έχει την χειρότερη πρόγνωση. Η μαστογραφία συνήθως εμφανίζει μία λεία καθορισμένη έως λοβωτή μάζα, παρά το αστεροειδούς σχήματος μοτίβο διήθησης του συνήθους τύπου καρκινώματος μαστού, και μία μαλακή μάζα ψηλαφείται.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Διάσπαρτες τρισδιάστατες ομάδες κυττάρων πόρων ήπιας έως μέτριας ατυπίας
  • Άφθονο εξωκυτταρικό βλεννώδες (ζελατινώδες) υλικό
  • Συνήθως βαθμού 1-2 πυρήνες
  • Κυτταρολογικός μονομορφισμός
  • Σχετικά μικρή αναλογία όγκου-στρώματος

Μικτοί τύποι βλεννώδους καρκινώματος εμφανίζουν χαρακτηριστικό του γνήσιου υποτύπου με κυτταρολογικά ευρήματα του συμβατικού πορογενούς καρκινώματος. Ειδικές χρώσεις μπορούν να τονίσουν το βλεννώδες υλικό, αλλά αυτό συνήθως δεν χρειάζεται. Η πρόγνωση των μικτών τύπων είναι αυτή του διηθητικού πορογενούς καρκινώματος NOS. Η παρουσία βλεννώδους υλικού σε FNA μαστού δεν αποτελεί ξεκάθαρο χαρακτηριστικό βλεννώδους καρκινώματος, καθώς βλέννα μπορεί να παρατηρηθεί σε αρκετές αλλοιώσεις μαστού, συμπεριλαμβανομένων του ινοαδενώματος με στρωματική μυξοειδή εκφύλιση και των καλοήθων κύστεων μαστού. 

X