Καρκίνωμα μαστού

  • Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS)
  • Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα
  • Ενδοπορικό καρκίνωμα (DCIS)
  • Μυελοειδές καρκίνωμα
  • Βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα
  • Σωληνώδες καρκίνωμα
  • Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
  • Θηλώδες καρκίνωμα
  • Άλλοι σπάνιοι τύποι καρκινώματος μαστού
X