Γυναικομαστία

Η γυναικομαστία είναι μία ορμονο-εξαρτώμενη αλλοίωση που εμφανίζεται πιο συχνά σε έφηβους και μεγαλύτερης ηλικίας άρρενες ασθενείς. Μπορεί να ταξινομηθεί ως εφηβική, ιδιοπαθής και φαρμακο-σχετιζόμενη.

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Μικρή έως μέτρια κυτταροβρίθεια
  • Ομάδες  κυττάρων πόρων
  • Ενίοτε αποκρινή κύτταρα
  • Ενίοτε ήπια πυρηνική ατυπία και πυρήνια
  • Στρωματικοί δίπολοι γυμνοί πυρήνες
X