Εγκυμοσύνη και αλλοιώσεις γαλουχίας

Οι περισσότερες αλλοιώσεις μαστού σε εγκυμονούσες και μετά τοκετό γυναίκες είναι καλοήθεις και οφείλονται σε ορμονική διέγερση του μαζικού ιστού. Η εγκυμοσύνη δημιουργεί αδενώματα γαλουχίας ή προκαλεί διόγκωση των προϋπάρχοντων αλλοιώσεων μαστού όπως τα ινοαδενώματα.

Αδένωμα γαλουχίας και αλλοιώσεις γαλουχίας – χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Κυτταροβριθή επιχρίσματα
  • Αφρώδης κενοτοπιώδης έκκριση στο υπόβαθρο
  • Πολυάριθμες συγκεντρώσεις, χαλαρά συνδεδεμένες ομάδες, και μεμονωμένα διάσπαρτα κύτταρα με «ξεφτισμένο» και κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα
  • Απουσία δίπολων γυμνών πυρήνων (με εξαίρεση στα ινοαδενώματα με αλλοιώσεις γαλουχίας)
  • Κυψελιδικά κύτταρα με στρογγυλούς πυρήνες, προέχοντα πυρήνια και άφθονο εύθρυπτο κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα
  • Γυμνοί στρόγγυλοι έως ωοειδείς πυρήνες με εμφανή πυρήνια
X