Θήλωμα

Συμπαγή ενδοπορικά θηλώματα εμφανίζονται πιο συχνά σε γυναίκες ηλικίας 50 έως 60 ετών. Οι ασθενείς συχνά δεν έχουν ψηλαφητή μάζα, αλλά όμως εμφανίζουν ένα ορώδες ή αιματηρό έκκριμα θηλής.

Αναρρόφηση ενός θηλώματος εμφανίζει συμπαγείς ομάδες και τρισδιάστατες ομάδες επιθηλιακών κυττάρων, πιθανώς με θηλώδη διαμόρφωση, που είναι περισσότερο εμφανής σε παρασκευάσματα cell block. Διάσπαρτα κυλινδρικά κύτταρα και ατρακτόμορφα στρωματικά κύτταρα μπορούν ενίοτε να παρατηρηθούν.

Χειρουργική εκτομή πάντοτε συνιστάται για διαφορική διάγνωση με ένα καλά διαφοροποιημένο θηλώδες καρκίνωμα. Ινοαδένωμα επίσης συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση, όταν τα επιχρίσματα από θηλώματα εμφανίζουν ένα διακλαδιζόμενο επιθηλιακό μοτίβο.

X