Ινοαδένωμα

Ινοαδένωμα είναι το πιο σύνηθες νεόπλασμα του μαστού, εμφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά ιδιαίτερα συχνό σε νεαρές γυναίκες ηλικίας από 20 έως 35 ετών. Σε αντίθεση με την ασθενώς καθορισμένη φύση της ινοκυστικής αλλοίωσης, τα ινοαδενώματα είναι κινητά, διακριτά οζίδια, μεγίστης διάστασης μικρότερης από 4 cm.  Συνήθως μεγαλώνουν σε μέγεθος με την εγκυμοσύνη εξαιτίας των μεταβολών  γαλουχίας.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Μεγάλη κυτταροβρίθεια
  • Συμπαγείς, επίπεδες, δίκην μελισσοκηρήθρας λωρίδες και τρισδιάστατες συγκεντρώσεις
  • Δικήν δακτύλου διακλαδιζόμενες και δίκην κέρατου ελαφιού  επιθηλιακές ομάδες
  • Πολυάριθμοι δίπολοι γυμνοί πυρήνες
  • Τμήματα ινώδους, μερικές φορές ινο-βλεννώδους στρώματος
  • Αποκρινή και αφρώδη κύτταρα μπορεί ενίοτε να παρατηρούνται
  • Ενίοτε επιθηλιακή ατυπία

 

Αναρροφήσεις από ινοκυστική αλλοίωση έως ινοαδενώματα παρουσιάζουν το ίδιο εύρος κυτταρολογικών χαρακτηριστικών. Όμως, τα κλινικά ευρήματα και η μαστογραφική εικόνα είναι συνήθως αρκετά διαφορετικά. FNAs ινοαδενωμάτων μπορούν να αποτελέσουν μία πηγή ψευδώς-θετικών διαγνώσεων κακοήθειας, ειδικότερα όταν υπερκυτταρικά επιχρίσματα παρουσιάζουν χαλαρή επιθηλιακή συνοχή, η οποία μπορεί να είναι και τεχνούργημα (artefact) έντονης υπερβολικής παρασκευής του επιχρίσματος, και επιθηλιακή ατυπία. Η παρουσία γυμνών πυρήνων θα πρέπει να υποδηλώνει την καλοήθη φύση της βλάβης μαζί με την κλινική και μαστογραφική εικόνα.

X