Λιπονέκρωση

Η λιπονέκρωση είναι μία καλοήθης αλλοίωση μαστού η οποία μπορεί απεικονιστικά, κλινικά και ιστολογικά (ειδικά σε τομές κρυοστάτη) να προσομοιάζει με κακοήθεια.  Μόνον μία μειοψηφία ασθενών αναφέρει ιστορικό τραύματος.

 
Τα δείγματα FNA εμφανίζουν νεκρωτικά και εκφυλισμένα λιποκύτταρα με άμορφα κυτταρικά υπολείμματα, φλεγμονώδη κύτταρα (ουδετερόφιλα, πλασματοκύτταρα, λεμφοκύτταρα) και πολυάριθμα λιποφόρα μακροφάγα (λιποφάγα). Πολυπύρηνα μακροφάγα τύπου ξένου σώματος και ινοβλάστες μπορούν επίσης να υπάρχουν.

X