Υποθηλαίο απόστημα

Το υποθηλαίο απόστημα είναι μία φλεγμονώδης αλλοίωση που περιλαμβάνει τους γαλακτοφόρους πόρων στην υποθηλαία περιοχή. Πλακώδης μετάπλαση του γαλακτοφόρου πόρου καταλήγει σε  παρεμπόδιση και επακόλουθη ρήξη του πόρου, με απελευθέρωση κερατινοποιημένων υπολειμμάτων στο περιβάλλον στρώμα. Αυτό προκαλεί μία αντίδραση ξένου σώματος, με οξεία και χρόνια φλεγμονή.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Πλακώδες επιθήλιο
  • Απύρηνα πλακώδη κύτταρα
  • Οξεία και χρόνια φλεγμονή
  • Γιγαντοκύτταρα τύπου ξένου σώματος
  • Επιθηλιακή αναγέννηση και φλεγμονώδης ατυπία μπορεί να υπάρχουν
  • Κοκκιωμάτωση ιστού μπορεί να υπάρχει
X