Μαστίτιδα

Κυτταρολογία FNA οξείας μαστίτιδας εμφανίζει κιτρινωπό ή πρασινωπό υγρό με πολυάριθμα ουδετερόφιλα και αφρώδη μακροφάγα, με άφθονα κυτταρικά υπολείμματα στο υπόβαθρο. Επιθηλιακή ατυπία ως αποτέλεσμα της οξείας φλεγμονής μπορεί να παρατηρηθεί.   Άτυπα επιθηλιακά κύτταρα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αναγέννησης και επανόρθωσης, με ομάδες κυττάρων διαταγμένες σε ένα επίπεδο,  συρρέον μοτίβο με διατήρηση καλά καθορισμένων κυτταρικών ορίων και προσανατολισμού. Η πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία είναι φυσιολογική και μονήρη άτυπα κύτταρα δεν παρατηρούνται ή είναι λίγα σε αριθμό. Οι επιθηλιακές ομάδες περιβάλλονται και διηθούνται από ουδετερόφιλα.

Πλασματοκυτταρική μαστίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση, χαρακτηριζόμενη από την παρουσία πολλών λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων που περιβάλλουν τους πόρους, η οποία τελικά οδηγεί σε ίνωση. Η κυτταρολογική εμφάνιση αντικατοπτρίζει τη διαδικασία, παρουσιάζοντας έναν πολυμορφικό πληθυσμό λεμφοκυττάρων, μαζί με πλασματοκύτταρα και διάσπαρτα ελαφρώς αποχρωματισμένα μακροφαγικά σωμάτια. Το υπόβαθρο εμφανίζει πολυάριθμα λεμφoαδενικά σωμάτια. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει αναρρόφηση ενός αντιδραστικού  μασχαλιαίου λεμφαδένα.

X