Κύστεις

Οι πιο συνήθεις αλλοιώσεις του μαστού είναι οι μονήρεις και πολλαπλές κύστεις. Η αναρρόφηση των κύστεων είναι μία εξαιρετική διαδικασία τόσο για διάγνωση όσο και για θεραπεία. Σε συνέχεια της αναρρόφησης της κύστης, είναι σημαντικό να επαναψηλαφείται η περιοχή για να καθοριστεί εάν μία υπολειμματική μάζα υπάρχει, και αν ναι, επιπρόσθετες αναρροφήσεις της υπολειπόμενης συμπαγούς περιοχής θα πρέπει να διενεργηθούν.

Το κυστικό υγρό ενδέχεται να είναι διαυγές, αδιαφανές ή θολό, κίτρινο, πράσινο, καφέ ή ερυθρό (αιμορραγικό). Αιματηρά υγρά είναι ύποπτα για κυστικό καρκίνωμα. Διαυγές υγρό είναι πάντα ακυτταρικό ή ελάχιστα κυτταρικό, αποτελούμενο από λίγα επιθηλιακά κύτταρα, συχνά αποκρινή και αφρώδη κύτταρα.

Κύστεις μαστού μπορεί να γίνουν φλεγμονώδεις, αναρρόφηση αυτών των κύστεων συνήθως εμφανίζει θολό υγρό με πολυάριθμα ουδετερόφιλα, μαζί με αφρώδη κύτταρα και εκφυλισμένα κύτταρα πόρων.

Η χρησιμότητα της κυτταρολογικής εξέτασης όλων των κυστικών υγρών μαστού έχει αμφισβητηθεί, όμως θολά ή αιμορραγικά υγρά θα πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε εξέταση. Αυτό ισχύει επίσης και για υγρά από κύστεις που έχουν ξαναγεμίσει μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες από την προηγούμενη αφαιρετική διαδικασία.

X