Καλοήθεις αλλοιώσεις

  • Κύστεις μαστού
  • Μαστίτιδα
  • Υποθηλαίο απόστημα
  • Λιπονέκρωση
  • Ινοκυστική αλλοίωση
  • Ινοαδένωμα
  • Θήλωμα
  • Εγκυμοσύνη και αλλοιώσεις γαλουχίας
  • Γυναικομαστία
  • Αλλοιώσεις ακτινοβολίας
X