Ορολογία αναφοράς

Δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός στο σύστημα αναφοράς στην Ευρώπη. Για τη μεγιστοποίηση της αμοιβαίας κατανόησης και για τη βελτίωση της διαγνωστικής τυποποίησης, όλα τα κυτταρολογικά δείγματα FNA μαστού θα πρέπει να κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας μία από τις πέντε κατηγορίες αναφοράς όπως ορίζονται από το πρόγραμμα πληθυσμικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1993. Αυτές οι κατηγορίες είναι:

C1: Ανεπαρκές
C2: καλοήθης
C3: Ατυπία πιθανώς καλοήθης
C4: Ύποπτη για κακοήθεια
C5: Κακοήθης

C1: Ανεπαρκές
C2: καλοήθης
C3: Ατυπία πιθανώς καλοήθης
C4: Ύποπτη για κακοήθεια
C5: Κακοήθης
 

 

X