Ανατομία και ιστολογία του μαστού

Ο μαστός περιέχει 15-25 γαλακτοφόρους πόρους, που ξεκινούν από τη θηλή, διακλαδίζονται σε μικρότερους πόρους και καταλήγουν στην τελική πορολοβιακή μονάδα, που αποτελείται από έναν τελικό πόρο και πολλά μικρά πορίδια (ή κυψέλες). Οι πόροι και τα πορίδια αποτελούνται από ένα εσωτερικό στρώμα κυβοειδών έως κυλινδρικών επιθηλιακών κυττάρων και ένα εξωτερικό στρώμα μυοεπιθηλιακών κυττάρων. Ο συνδετικός ιστός ανάμεσα στην τελική πορολοβιακή μονάδα αποτελείται από ινοβλάστες σε ένα υπόβαθρο  κολλαγόνου και όξινης βλέννας, με ιστιοκύτταρα και ενίοτε λεμφοκύτταρα. Το ενδολοβιακό στρώμα είναι υποκυτταρικό και αποτελείται από ινολιπώδη ιστό.

Το επιθήλιο και το λοβιακό στρώμα είναι ορμονοεξαρτώμενα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει ένας αξιοπρόσεκτος πολλαπλασιασμός ποριδίων, που καταλήγει σε πολύ μεγάλες πορολοβιακές μονάδες, και τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν άφθονο κυτταρόπλασμα γεμάτο με εκκριτικά κενοτόπια. 

X