Άλλες αλλοιώσεις σιελογόνων αδένων

Αιμαγγείωμα νεογνών

Είναι συνήθως μία συγγενής, μεγάλη και ανώδυνη αλλοίωση. Η αναρρόφηση περιέχει μεγάλη ποσότητα αίματος όπου πολλαπλασιαστικά ενδοθηλιακά κύτταρα είναι ορατά. Καθόσον συνήθως μόνον παρακολουθείται χωρίς επέμβαση, η σωστή διάγνωση σε πρώιμο στάδιο είναι πολύ σημαντική. 

Συγγενής αλλοίωση, που ακολουθεί την ήβη εξαφανίζεται. Ακόμη ενδέχεται να γίνει πολύ μεγάλη (έως και 3 – 5 cm! ) άρα σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η διαφορική διάγνωση είναι πολύ απλή: συνήθως παραλαμβάνουμε μόνο περιφερικό αίμα. Σε ορισμένα επιχρίσματα, (όπως αυτό εδώ) ευαίσθητα, ενδοθηλιακά κύτταρα που ομοιάζουν με κακοήθη ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να παρατηρηθούν. Σημείωση: η αλλοίωση είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθης!
Συγγενής αλλοίωση, που ακολουθεί την ήβη εξαφανίζεται. Ακόμη ενδέχεται να γίνει πολύ μεγάλη (έως και 3 – 5 cm! ) άρα σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η διαφορική διάγνωση είναι πολύ απλή: συνήθως παραλαμβάνουμε μόνο περιφερικό αίμα. Σε ορισμένα επιχρίσματα, (όπως αυτό εδώ) ευαίσθητα, ενδοθηλιακά κύτταρα που ομοιάζουν με κακοήθη ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να παρατηρηθούν. Σημείωση: η αλλοίωση είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθης!
Συγγενής αλλοίωση, που ακολουθεί την ήβη εξαφανίζεται. Ακόμη ενδέχεται να γίνει πολύ μεγάλη (έως και 3 – 5 cm! ) άρα σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η διαφορική διάγνωση είναι πολύ απλή: συνήθως παραλαμβάνουμε μόνο περιφερικό αίμα. Σε ορισμένα επιχρίσματα, (όπως αυτό εδώ) ευαίσθητα, ενδοθηλιακά κύτταρα που ομοιάζουν με κακοήθη ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να παρατηρηθούν. Σημείωση: η αλλοίωση είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθης!

 

Όλες αυτές οι εικόνες δείχνουν την τυπική δομή ενός καλοήθους όγκου περιβλήματος περιφερικού νεύρου, ακόμη και σωμάτιο Verocay ( V ) είναι ορατό. Τα κύτταρα αυτής της αλλοίωσης είναι πιο ινοβλαστοειδή, επιμηκυσμένα παρά επιθηλιοειδή.
Όλες αυτές οι εικόνες δείχνουν την τυπική δομή ενός καλοήθους όγκου περιβλήματος περιφερικού νεύρου, ακόμη και σωμάτιο Verocay ( V ) είναι ορατό. Τα κύτταρα αυτής της αλλοίωσης είναι πιο ινοβλαστοειδή, επιμηκυσμένα παρά επιθηλιοειδή.
Όλες αυτές οι εικόνες δείχνουν την τυπική δομή ενός καλοήθους όγκου περιβλήματος περιφερικού νεύρου, ακόμη και σωμάτιο Verocay ( V ) είναι ορατό. Τα κύτταρα αυτής της αλλοίωσης είναι πιο ινοβλαστοειδή, επιμηκυσμένα παρά επιθηλιοειδή.

 

Λεμφαγγείωμα

Υπάρχει μόνον κιτρινωπό ελαφρώς αιμορραγικό υλικό σε αυτήν την αναρρόφηση που μετά βίας περιέχει κυτταρολογικό υλικό. Η κυστική αλλοίωση επανασχηματίζεται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά μετά την αναρρόφηση.

Όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου

Ο όγκος συνδέεται με το νεύρο του προσώπου στην περιοχή της παρωτίδας, που έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία αναρρόφησης να είναι ανώδυνη. Το κυτταρολογικό μοτίβο ομοιάζει με το ιστολογικό, ακόμη και δομές που ομοιάζουν με σωμάτιο Verocay παρατηρούνται. Τα κύτταρα είναι διατεταγμένα σε λωρίδες, υπάρχουν επιμηκυσμένα, καλοήθους εμφάνισης μεσεγχυματικά κύτταρα. 

Όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου
Όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου
Όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου

 

X