Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα

Αυτός ο ασυνήθιστος όγκος αποτελείται από κακοήθη μυοεπιθηλιακά κύτταρα διατεταγμένα σε ένα μοτίβο διηθητικής ανάπτυξης και εμφανίζουν υψηλή μιτωτική δραστηριότητα. Η κυτταρολογία είναι εκείνη ενός όγκου υψηλής κακοήθειας, τα κύτταρα είναι στρογγυλά ή επιμηκυσμένα, αξιοσημείωτη πυρηνική ατυπία παρατηρείται. Πολλοί γυμνοί άτυποι πυρήνες είναι συνήθως ορατοί. Σε κάποιες περιπτώσεις κυτταροπλασματική κενοτοπίωση, πυρηνικά και κυτταροπλασματικά έγκλειστα παρατηρούνται. Μυοεπιθηλιακά αδενώματα ενδέχεται να υφίστανται κακοήθη εξαλλαγή, υποτροπιάζοντες όγκοι από προηγούμενες εκτομές μυοεπιθηλιακού όγκου ενδέχεται να αναπτύσσουν συνεχώς μία όλο και περισσότερο επιθετική κυτταρολογική εικόνα.

Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα - ιστολογία
Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα - ιστολογία
Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα - κυτταρολογία
Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα - κυτταρολογία

 

X