Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα

Αυτός ο όγκος αποτελείται από πλακώδη, βλεννοπαραγωγά και διάμεσα κύτταρα ενσωματωμένα σε βλεννώδες υπόβαθρο. Είναι ο πιο συνήθης πρωτοπαθής κακοήθης όγκος σιελογόνων αδένων τόσο σε παιδιά όσο και σε νεαρούς ενήλικες. Χαμηλού, ενδιαμέσου και υψηλού βαθμού όγκοι διαφοροδιαγιγνώσκονται ιστολογικά με βάση την παρουσία ενός κυστικού συστατικού, νέκρωσης, νευρικής διήθησης, αναλογίας επιδερμοειδών κυττάρων σε σύγκριση με τα βλεννώδη κύτταρα, αναπλασίας και αριθμού μιτώσεων.

Το κυτταρολογικό επίχρισμα είναι μερικές φορές πολύ τυπικό: όλοι οι κυτταρικοί τύποι εντοπίζονται ενσωματωμένοι σε βλεννώδες υπόβαθρο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ατυπία είναι ήπια, ογκοκυτταρικού τύπου επιδερμοειδή κύτταρα κυριαρχούν σε ένα μη καθαρό, «πεπαχυμένο» υπόβαθρο, που μοιάζει με έναν όγκο Whartin. Καθόσον το βλεννώδες υλικό εισέρχεται εύκολα μέσα στη βελόνη παρακέντησης ακόμη και χωρίς να περιέχει επιθηλιακά κύτταρα, αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κυτταρολογικές διαγνώσεις στους σιελογόνους αδένες!

Η ιστολογία είναι απλή, συνήθως ακόμη και τυπική για βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα.
Μία από τις πιο δύσκολες διαγνώσεις στην κυτταρολογία σιελογόνων αδένων. Η ηλικία δεν είναι τυπική, ο όγκος είναι σχεδόν σε κάθε περίπτωση πολυεστιακός. Ο τελευταίος καταλήγει σε σχετικά λίγα φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα. Το βλεννώδες περιεχόμενο ενδέχεται να είναι άφθονο ( δες εικόνα παρακάτω, χρώση με  H&E ), τα επιθηλιακά στοιχεία ελαφρώς άτυπα. Υπάρχουν πολλές άλλες αλλοιώσεις που δείχνουν την παρουσία του ίδιου «μίγματος»: βλέννα, πλακώδη και εκκριτικά αδενικά κύτταρα αναμεμιγμένα με φυσιολογικά κύτταρα σιελογόνου αδένα (φλεγμονώδης όγκος Warthin’s , μεταπλαστικές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, κτλ. ). Στην εικόνα στη κάτω δεξιά γωνία παρατηρείται μία μεγάλη ποσότητα επιθηλιακής βλέννας με μικρές ομάδες επιθηλιακών στοιχείων. Μία τέτοια εικόνα δεν υποδηλώνει καθόλου κακοήθεια! Σε αποδιαφοροποιημένες περιπτώσεις με κυριαρχία πλακώδους στοιχείου, η «λανθασμένη» διάγνωση είναι συνήθως καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων  (χρώση H&E)

 

 

Ιστολογικά το επιδερμικό συστατικό είναι αρκετά άτυπο και επικρατές (χρώση H&E)
 
Το επίχρισμα FNAC εμφανίζει ελάχιστη κυτταρικότητα, κυρίως ευχρωματικό βλεννώδες υπόβαθρο και ακόμη και κυψελιδικά κύτταρα ως σημείο διήθησης. (χρώση Giemsa)
 
 

 

X