Αδενοκυστικό καρκίνωμα

Υπάρχει ένας διηθητικός «βασικοκυτταρικός» όγκος, που είναι ο πιο συνήθης κακοήθης όγκος στους σιελογόνους αδένες. Είναι ένα βραδέως αναπτυσσόμενο αλλά υψηλής κακοήθειας καρκίνωμα. Η εμφάνιση του είναι παρόμοια με αυτήν ενός κυλινδρώματος των ιδρωτοποιών αδένων του δέρματος, όμως ο όγκος που εντοπίζεται στο δέρμα θεωρείται καλοήθης, ενώ το ίδιο μοτίβο είναι προγνωστικό κακοήθους συμπεριφορά στους σιελογόνους αδένες. Είναι ένας όγκος της 5ης-6ης δεκαετίας ζωής. Πλειόμορφα αδενώματα ενδέχεται να δείχνουν την παρουσία «αδενοκυστικών περιοχών», αλλά αυτό αποτελεί προγνωστικό σημείο κακοηθείας σε μικτό όγκο! Ιστολογικό μοτίβο είναι ηθμοειδές, σωληνοειδές ή συμπαγές. Το μοτίβο πάντοτε χαρακτηρίζεται από περινευρική διηθητική ανάπτυξη. Κυτταρολογικά επιχρίσματα είναι πλούσια σε βασικοκυτταρικά, μονόμορφα κύτταρα (η κυτταρομορφολογία δεν αντιστοιχεί σε εκείνην όγκου υψηλής κακοήθειας), στενά συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε μεταχρωματικά, κυλινδρικής μορφής σφαιρίδια υαλίνης. Ο βασικοκυτταρικός κυτταρικός πληθυσμός είναι πιο πιθανόν μυοεπιθηλιακής προέλευσης.

 

Ιστολογία (χρώση H&E): Το επιθηλιακό συστατικό αυτού του όγκου είναι βασικοκυτταρικό, πολύ μονόμορφο, καθόλου υποδηλωτικό κακοηθείας! Η ιστολογία είναι μία παράξενη, ευρέως γνωστή βλάβη, συχνά συνοδευόμενη από περινευρική διήθηση. Η χρώση Giemsa είναι και πάλι πολύ χρήσιμη στη διάγνωση αυτής της αλλοίωσης: μεγάλοι κύλινδροι είναι ορατοί, οι οποίοι περιβάλλονται μερικώς από επιθηλιακά στοιχεία. Η πρόσμιξη κυττάρων σιελογόνου αδένα συνήθως τυπικά δεν υπάρχει. Αυτοί οι όγκοι είναι υψηλής κακοηθείας στους σιελογόνους αδένες και καλοήθεις στο δέρμα.
Ιστολογία (χρώση H&E): Το επιθηλιακό συστατικό αυτού του όγκου είναι βασικοκυτταρικό, πολύ μονόμορφο, καθόλου υποδηλωτικό κακοηθείας! Η ιστολογία είναι μία παράξενη, ευρέως γνωστή βλάβη, συχνά συνοδευόμενη από περινευρική διήθηση. Η χρώση Giemsa είναι και πάλι πολύ χρήσιμη στη διάγνωση αυτής της αλλοίωσης: μεγάλοι κύλινδροι είναι ορατοί, οι οποίοι περιβάλλονται μερικώς από επιθηλιακά στοιχεία. Η πρόσμιξη κυττάρων σιελογόνου αδένα συνήθως τυπικά δεν υπάρχει. Αυτοί οι όγκοι είναι υψηλής κακοηθείας στους σιελογόνους αδένες και καλοήθεις στο δέρμα.
Cytology (Giemsa): The epithelial component of this tumor is usually basaloid, very monomorphous, not at all suggesting malignancy! The histology is a peculiar, well known lesion, often accompanied by perineural invasion. The Giemsa stain is again very much helpful in diagnosing this lesions: large cylinders are seen, which are partly surrounded partly covered by the epithelial elements. The admixture of normal salivary gland cells is usually not typically present. These tumors behave highly malignant in the salivary glands, benign in the skin. 
Cytology (Giemsa): The epithelial component of this tumor is usually basaloid, very monomorphous, not at all suggesting malignancy! The histology is a peculiar, well known lesion, often accompanied by perineural invasion. The Giemsa stain is again very much helpful in diagnosing this lesions: large cylinders are seen, which are partly surrounded partly covered by the epithelial elements. The admixture of normal salivary gland cells is usually not typically present. These tumors behave highly malignant in the salivary glands, benign in the skin. 

 

X