Αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα

Καρκίνωμα κυψελιδικών κυττάρων συμβαίνει περισσότερο συχνά στον παρωτιδικό αδένα. Η προηγούμενη ονομασία ήταν « όγκος κυψελιδικών κυττάρων» διότι σε κάποιες περιπτώσεις  παρατηρείται πολύ ήπια ατυπία . 2 – 7% των όγκων σιελογόνων αδένων ανήκουν σε αυτήν την ομάδα.

Υπάρχουν 4 μοτίβα: συμπαγές, μικροκυστικό, θηλώδες-κυστικό, θυλακιώδες. 4 κυτταρικοί τύποι συνήθως εντοπίζονται σε αυτόν τον όγκο: κυψελιδικά κύτταρα, διαυγή κύτταρα, παρένθετα κύτταρα που ομοιάζουν με κύτταρα πόρων, κενοτοπιώδη κύτταρα. Όλα τα μοτίβα και όλα τα κύτταρα συνήθως υπάρχουν στον ίδιο όγκο, κάποια εκ των οποίων ενδέχεται να επικρατούν. Ο όγκος είναι περισσότερο συνήθης σε γυναίκες και επίσης μπορεί να συμβεί σε πολύ νεαρή ηλικία. Οι διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι αναγνωρίζονται στο κυτταρολογικό επίχρισμα. Ο όγκος συνήθως διηθείται από πολλά λεμφοκύτταρα, που αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό. Σε αυτήν την περίπτωση, η κυτταρολογική εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν ενός καλά διαφοροποιημένου μεταστατικού αδενοκαρκινώματος σε έναν λεμφαδένα. Σε περίπτωση που καλά διαφοροποιημένα κυψελιδικά κύτταρα είναι ορατά χωρίς στοιχεία πόρων, πρέπει πάντοτε να ληφθεί υπόψη ένα αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα, ακόμη και όταν ο ασθενής είναι πολύ νεαρός.

Τυπικά κυψελιδικά κύτταρα κυριαρχούν στην εικόνα. Το κυτταρόπλασμα είναι κοκκιώδες (A), κενοτοπιώδη κύτταρα (B) και παρένθετα κύτταρα( (C ) είναι επίσης ορατά. Παρατηρούνται επίσης λίγα λεμφοκύτταρα, αυτό το στοιχείο μερικές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο, που ολόκληρη η εικόνα υποδεικνύει παρακέντηση ενός μεταστατικού λεμφαδένα. Δεν παρατηρούνται πάντοτε όλοι οι κυτταρικοί τύποι. Όσο περισσότεροι κυτταρικοί τύποι εντοπίζονται τόσο πιο αξιόπιστη είναι η διάγνωση. Δομές πόρων απουσιάζουν!
Τυπικά κυψελιδικά κύτταρα κυριαρχούν στην εικόνα. Το κυτταρόπλασμα είναι κοκκιώδες (A), κενοτοπιώδη κύτταρα (B) και παρένθετα κύτταρα( (C ) είναι επίσης ορατά. Παρατηρούνται επίσης λίγα λεμφοκύτταρα, αυτό το στοιχείο μερικές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο, που ολόκληρη η εικόνα υποδεικνύει παρακέντηση ενός μεταστατικού λεμφαδένα. Δεν παρατηρούνται πάντοτε όλοι οι κυτταρικοί τύποι. Όσο περισσότεροι κυτταρικοί τύποι εντοπίζονται τόσο πιο αξιόπιστη είναι η διάγνωση. Δομές πόρων απουσιάζουν!
Τυπικά κυψελιδικά κύτταρα κυριαρχούν στην εικόνα. Το κυτταρόπλασμα είναι κοκκιώδες (A), κενοτοπιώδη κύτταρα (B) και παρένθετα κύτταρα( (C ) είναι επίσης ορατά. Παρατηρούνται επίσης λίγα λεμφοκύτταρα, αυτό το στοιχείο μερικές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο, που ολόκληρη η εικόνα υποδεικνύει παρακέντηση ενός μεταστατικού λεμφαδένα. Δεν παρατηρούνται πάντοτε όλοι οι κυτταρικοί τύποι. Όσο περισσότεροι κυτταρικοί τύποι εντοπίζονται τόσο πιο αξιόπιστη είναι η διάγνωση. Δομές πόρων απουσιάζουν!
Τυπικά κυψελιδικά κύτταρα κυριαρχούν στην εικόνα. Το κυτταρόπλασμα είναι κοκκιώδες (A), κενοτοπιώδη κύτταρα (B) και παρένθετα κύτταρα( (C ) είναι επίσης ορατά. Παρατηρούνται επίσης λίγα λεμφοκύτταρα, αυτό το στοιχείο μερικές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο, που ολόκληρη η εικόνα υποδεικνύει παρακέντηση ενός μεταστατικού λεμφαδένα. Δεν παρατηρούνται πάντοτε όλοι οι κυτταρικοί τύποι. Όσο περισσότεροι κυτταρικοί τύποι εντοπίζονται τόσο πιο αξιόπιστη είναι η διάγνωση. Δομές πόρων απουσιάζουν!

 

X