Αδένωμα βασικών κυττάρων

Υπάρχει ένας ομοιογενής πληθυσμός μικρών βασικοκυτταρικών κυττάρων. Μερικές φορές τμήματα που ομοιάζουν με βασική μεμβράνη είναι ορατά στο υπόβαθρο, συνήθως δεν παρατηρούνται αδενοκυστικές δομές (διαφορική διάγνωση με κυλίνδρωμα).

Επιχρίσματα τυπικών βασικών κυττάρων: μικρά, μερικές φορές κύτταρα που ομοιάζουν με λεμφοκύτταρα σε συγκεντρώσεις ή σε τμήματα πραγματικού ιστού. Υλικό βασικής μεμβράνης συνήθως υπάρχει (Α). Κάποια αναμεμιγμένα κυψελιδικά κύτταρα ή κύτταρα πόρων συνήθως εντοπίζονται. Η αιτία: κατά τη παρακέντηση αυτών των  συνήθως μικρών αλλοιώσεων, η βελόνα διαπερνά φυσιολογικά, ή αντιδραστικά, περιογκικά τμήματα σιελογόνων αδένων. Η ιστολογία βρίσκεται επάνω αριστερά, η κυτταρολογία είναι με χρώση Giemsa.
Επιχρίσματα τυπικών βασικών κυττάρων: μικρά, μερικές φορές κύτταρα που ομοιάζουν με λεμφοκύτταρα σε συγκεντρώσεις ή σε τμήματα πραγματικού ιστού. Υλικό βασικής μεμβράνης συνήθως υπάρχει (Α). Κάποια αναμεμιγμένα κυψελιδικά κύτταρα ή κύτταρα πόρων συνήθως εντοπίζονται. Η αιτία: κατά τη παρακέντηση αυτών των  συνήθως μικρών αλλοιώσεων, η βελόνα διαπερνά φυσιολογικά, ή αντιδραστικά, περιογκικά τμήματα σιελογόνων αδένων. Η ιστολογία βρίσκεται επάνω αριστερά, η κυτταρολογία είναι με χρώση Giemsa.
Επιχρίσματα τυπικών βασικών κυττάρων: μικρά, μερικές φορές κύτταρα που ομοιάζουν με λεμφοκύτταρα σε συγκεντρώσεις ή σε τμήματα πραγματικού ιστού. Υλικό βασικής μεμβράνης συνήθως υπάρχει (Α). Κάποια αναμεμιγμένα κυψελιδικά κύτταρα ή κύτταρα πόρων συνήθως εντοπίζονται. Η αιτία: κατά τη παρακέντηση αυτών των  συνήθως μικρών αλλοιώσεων, η βελόνα διαπερνά φυσιολογικά, ή αντιδραστικά, περιογκικά τμήματα σιελογόνων αδένων. Η ιστολογία βρίσκεται επάνω αριστερά, η κυτταρολογία είναι με χρώση Giemsa.

 

X