Μυοεπιθηλιοειδές αδένωμα

Τα επιχρίσματα παρουσιάζουν μονόμορφα ατρακτοειδούς-σχήματος ή πλασματοκυτταροειδή κύτταρα, καθαρό υπόβαθρο, καθόλου ή ελάχιστο φυσιολογικό επιθήλιο σιελογόνου αδένα. Το χονδρομυξοειδές στρώμα δεν υπάρχει (εάν υπάρχει, ο όγκος καλείται «μικτός όγκος»). Οι πυρήνες είναι στρόγγυλοι ή επιμηκυσμένοι. Δεν παρατηρούνται μιτώσεις. Μεταχρωματικά τμήματα ενδέχεται να βρεθούν, αλλά δεν αντιστοιχούν σε μεγάλη ποσότητα μεταχρωματικού στρώματος μικτού όγκου!

Μικρά βασικοκυτταρικά κύτταρα σε λωρίδες ή μεμονωμένα. Υπάρχουν κάποιες μεταχρωματικές, παχιές «κηλίδες» στο υπόβαθρο που ομοιάζουν με βασική μεμβράνη, συνήθως στενά συσχετιζόμενες με τα κύτταρα (A). Κάποια επιχρίσματα δείχνουν την παρουσία τριχοειδών. Οι πυρήνες είναι ωοειδείς, δίκην «φασολιού», κάποια εκ των οποίων φέρουν ενδοπυρηνικά (ψευδο) έγκλειστα (βέλος).
Μικρά βασικοκυτταρικά κύτταρα σε λωρίδες ή μεμονωμένα. Υπάρχουν κάποιες μεταχρωματικές, παχιές «κηλίδες» στο υπόβαθρο που ομοιάζουν με βασική μεμβράνη, συνήθως στενά συσχετιζόμενες με τα κύτταρα (A). Κάποια επιχρίσματα δείχνουν την παρουσία τριχοειδών. Οι πυρήνες είναι ωοειδείς, δίκην «φασολιού», κάποια εκ των οποίων φέρουν ενδοπυρηνικά (ψευδο) έγκλειστα (βέλος).
Μικρά βασικοκυτταρικά κύτταρα σε λωρίδες ή μεμονωμένα. Υπάρχουν κάποιες μεταχρωματικές, παχιές «κηλίδες» στο υπόβαθρο που ομοιάζουν με βασική μεμβράνη, συνήθως στενά συσχετιζόμενες με τα κύτταρα (A). Κάποια επιχρίσματα δείχνουν την παρουσία τριχοειδών. Οι πυρήνες είναι ωοειδείς, δίκην «φασολιού», κάποια εκ των οποίων φέρουν ενδοπυρηνικά (ψευδο) έγκλειστα (βέλος).
Μικρά βασικοκυτταρικά κύτταρα σε λωρίδες ή μεμονωμένα. Υπάρχουν κάποιες μεταχρωματικές, παχιές «κηλίδες» στο υπόβαθρο που ομοιάζουν με βασική μεμβράνη, συνήθως στενά συσχετιζόμενες με τα κύτταρα (A). Κάποια επιχρίσματα δείχνουν την παρουσία τριχοειδών. Οι πυρήνες είναι ωοειδείς, δίκην «φασολιού», κάποια εκ των οποίων φέρουν ενδοπυρηνικά (ψευδο) έγκλειστα (βέλος).

 

 

X