Ογκοκύττωμα

Υπάρχουν μονόμορφα μεσαίου-μεγέθους επιθηλιακά κύτταρα σε καθαρό υπόβαθρο. Το κυτταρόπλασμα είναι άφθονο και εωσινόφιλο (μη μεταχρωματικό με χρώση Giemsa). Ο κυτταρικός πληθυσμός είναι ομοιογενής. Τα κύτταρα είναι παρόμοια με τα ογκοκυτικά κύτταρα όγκου Whartin, αλλά λεμφοκύτταρα και νεκρωτικό υπόβαθρο απουσιάζουν.

Τυπικά ογκοκυτικά κύτταρα διατεταγμένα σε χαλαρές λωρίδες (A). Το υπόβαθρο είναι καθαρό, το κυτταρόπλασμα είναι άφθονο. Η ποικιλία στο μέγεθος του πυρήνα ενδέχεται ή όχι να είναι εμφανής, πραγματική ατυπία, νέκρωση και μεγάλη κυτταροβρίθεια συνηγορούν μόνο για κακοήθεια!
Τυπικά ογκοκυτικά κύτταρα διατεταγμένα σε χαλαρές λωρίδες (A). Το υπόβαθρο είναι καθαρό, το κυτταρόπλασμα είναι άφθονο. Η ποικιλία στο μέγεθος του πυρήνα ενδέχεται ή όχι να είναι εμφανής, πραγματική ατυπία, νέκρωση και μεγάλη κυτταροβρίθεια συνηγορούν μόνο για κακοήθεια!

 

X