Λεμφοεπιθηλιακή κύστη

Υπάρχει ένας ετερογενής πληθυσμός λεμφικών κυττάρων σε υπόβαθρο ομοιογενούς κυστικού υγρού. Η κύστη ενδέχεται να καλύπτεται με πλακώδες επιθήλιο. Η κυτταρολογία αυτής της AIDS-συσχετιζόμενης λεμφοεπιθηλιακής κύστης είναι η ίδια, αλλά θα πρέπει να είστε ενήμεροι για την παρουσία μεγάλου ιϊκού περιεχομένου στο υγρό σε αυτές τις περιπτώσεις (μεγάλες ποσότητες λοιμογόνων ιϊκών σωματιδίων).

X