Αυτοάνοση σιελαδενίτιδα (Καλοήθης λεμφοεπιθηλιακή αλλοίωση)

Το επίχρισμα έχει εμφάνιση όμοια με εκείνη του λεμφαδένα: μικρά λεμφοκύταρα, θυλακιώδη λεμφοκυτταροειδή κύτταρα, επιθηλιοειδή κύτταρα, πλασματοκύτταρα επικρατούν. Σιελογόνος αδένας προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα είναι επίσης ορατός, ενσωματωμένος στο παραπάνω υπόβαθρο. Η αλλοίωση είναι συχνά κυστική, σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν αναρρόφησης είναι υγρό. Κυψελιδικά κύτταρα της περιβάλλουσας περιοχής και παραγωγικά κύτταρα πόρων είναι ορατά. Τα επιθηλιακά κύτταρα ενδέχεται να εμφανίζουν ωσμωτικές αλλοιώσεις: μη καλά οριοθετημένο κυτταρόπλασμα, μεγαλύτερος πυρήνας που είναι ανοιχτόχρωμος. Σε περίπτωση θυλακιώδους λεμφοειδούς πολλαπλασιασμού, η διαφοροποίηση από κακόηθες λέμφωμα μπορεί να είναι δύσκολη. Η αλλοίωση ενδέχεται να συνδέεται ή να αποτελεί μέρος του Συνδρόμου Sjögren.

Ιστολογία: Αλλοιωμένος λεμφικός ιστός που καταλαμβάνει τον σιελογόνο αδένα με επιμυοεπιθηλιακές νησίδες
Ιστολογία: Αλλοιωμένος λεμφικός ιστός που καταλαμβάνει τον σιελογόνο αδένα με επιμυοεπιθηλιακές νησίδες

 

Κυτταρολογία για αυτοάνοση σιελαδενίτιδα: αποδομή παρουσιάζεται με κυστική αλλοίωση, λεμφικός ιστός κυριαρχεί στην εικόνα, κρυσταλλοειδή ως τμήμα του κυστικού περιεχομένου είναι επίσης ορατά
Κυτταρολογία για αυτοάνοση σιελαδενίτιδα: αποδομή παρουσιάζεται με κυστική αλλοίωση, λεμφικός ιστός κυριαρχεί στην εικόνα, κρυσταλλοειδή ως τμήμα του κυστικού περιεχομένου είναι επίσης ορατά
Κυτταρολογία για αυτοάνοση σιελαδενίτιδα: αποδομή παρουσιάζεται με κυστική αλλοίωση, λεμφικός ιστός κυριαρχεί στην εικόνα, κρυσταλλοειδή ως τμήμα του κυστικού περιεχομένου είναι επίσης ορατά

 

Κυτταρολογία για αυτοάνοση σιελαδενίτιδα: αποδομή παρουσιάζεται με κυστική αλλοίωση, λεμφικός ιστός κυριαρχεί στην εικόνα, τα κύτταρα είναι πολύ ευαίσθητα.
Κυτταρολογία για αυτοάνοση σιελαδενίτιδα: αποδομή παρουσιάζεται με κυστική αλλοίωση, λεμφικός ιστός κυριαρχεί στην εικόνα, τα κύτταρα είναι πολύ ευαίσθητα.
Κυτταρολογία για αυτοάνοση σιελαδενίτιδα: αποδομή παρουσιάζεται με κυστική αλλοίωση, λεμφικός ιστός κυριαρχεί στην εικόνα, τα κύτταρα είναι πολύ ευαίσθητα.

 

X