Μέθοδοι δειγματοληψίας και παρασκευής

Μέθοδοι δειγματοληψίας

Η απλή δειγματοληψία με κυτταρολογική ψήκτρα είναι ευκολότερη στην στοματική κοιλότητα σε περιπτώσεις που η αλλοίωση είναι εντοπισμένη  (φυσαλιδώδεις, ελκωτικές αλλοιώσεις).

FNAB με «ελεύθερο χέρι» είναι χρήσιμη σε επιφανειακές αλλοιώσεις καθώς θα πρέπει να εντοπίζονται και να σταθεροποιούνται με τα δάκτυλα του δειγματολήπτη. Επιφανειακές, υποδόριες ή υποβλεννογόνιες αλλοιώσεις ενδέχεται να μην χρειάζονται US καθοδήγηση. Η US καθοδήγηση είναι χρήσιμη για την παρατήρηση της ανατομικής θέσης του οζιδίου για αποφυγή επιπλοκών (αιμορραγία, αιμάτωμα) και είναι απολύτως απαραίτητη για βαθιά εντοπισμένες αλλοιώσεις (όγκοι ρινοφάρυγγα, σε βάθος λοβοί σιελογόνων αδένων) ή μεγάλες κυστικές αλλοιώσεις. Μικρές αλλοιώσεις εντοπισμένες διπλά σε μεγάλα αγγεία απαιτούν επίσης καθοδήγηση.

Καθόσον η CT καθοδήγηση δεν αποτελεί μία μέθοδο πραγματικού χρόνου, δεν είναι χρήσιμη για αυτήν την ανατομική περιοχή. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί η «έμμεση» CT καθοδήγηση: έχοντας τη δυνατότητα για μία επιτόπια US σάρωση ή ορατή CT σάρωση στο αρχικό σημείο της παρακέντησης, η κατεύθυνση κίνησης της βελόνας και το μήκος αυτής μπορούν να καθοριστούν πρωτύτερα για μία παρακέντηση «με ελεύθερο χέρι». Αυτός ο συνδυασμός μεθόδων, γνώσης και εμπειρίας είναι εξαιρετικά σημαντικός στην καθημερινή πρακτική."indirect" CT localization.

 

"έμμεση" CT εντόπιση

CT σάρωση δείχνει έναν μεγάλο όγκο στην αριστερή οπισθοφαρυγγική περιοχή.(1.) Ένα «τοίχος» από διεσταλμένα παράπλευρα αγγεία καθιστούν αδύνατη την έναρξη της παρακέντησης από την επιφάνεια του δέρματος.(2). Βασισμένη στην CT σάρωση, η παρακέντηση διεξήχθη διαμέσου του τοιχώματος του φάρυγγα που προσεγγίστηκε από την στοματική κοιλότητα (3).
Το αποτέλεσμα: αποδιαφοροποιημένος καρκίνος σιελογόνου αδένα

 

Μέθοδοι χρώσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν Giemsa (στεγνωμένα σε αέρα επιχρίσματα), Παπανικολάου ή επίσης H&E χρώση. Η χρώση Παπανικολάου παρέχει πληροφορίες για αλλοιώσεις πλακωδών κυττάρων, όπως επίσης  και η χρώση H&E. Giemsa κεχρωσμένα δείγματα μπορεί να εμφανίσουν μεταχρωμασία: η εξωκυτταρική ουσία και το κυτταρόπλασμα μυοεπιθηλιακών κυττάρων και κυττάρων συνδετικού ιστού εμφανίζουν μεταχρωματική πορφυρή χρώση. Η χρώση Giemsa είναι επιπροσθέτως μία απλή, γρήγορη, «ενός βήματος» μέθοδος που οδηγεί σε διαφορετικά χρώματα. Αυτά τα κυτταρικά και εξωκυτταρικά συστατικά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαγνωστική της κεφαλής και τραχήλου, ιδιαίτερα των αλλοιώσεων σιελογόνων αδένων.

Ανοσοκυτταροχημεία μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Για ανοσοκυτταροχημεία παρασκευάσματα cell block, χειροποίητα “CellPrint®” δείγματα ή κύτταρα μετά από κυτταροφυγοκέντρηση μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Στον 21ο αιώνα, οι μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι μπορούν επίσης να είναι σημαντικές στη διάγνωση κάποιων όγκων. Εφόσον χρειαστεί, σκεφτείτε μία πιθανή μοριακή μέθοδο κατά την επεξεργασία του κυτταρολογικού υλικού. Όλα τα αναρροφημένα κύτταρα περιέχουν DNA και RNA που χρειάζονται για τις μοριακές μεθόδους, η προετοιμασία είναι εύκολη.  Η ανίχνευση μεμονωμένων κυττάρων από τα οποία DNA ή RNA έχει εξαχθεί μπορεί να είναι δύσκολη, διότι μία μίξη κυττάρων παρουσιάζεται στις αντικειμενοφόρες πλάκες. Στην περίπτωση επιλογής καρκινικών κυττάρων ακολουθούμενη από αρχική χρώση και διάγνωση, η μέθοδος είναι εύκολα αξιολογήσιμη. Για απευθείας μοριακές μελέτες, η τεχνική FISH πρέπει να δουλεύει εύκολα σε όλα τα είδη κυττάρων.

Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά την χρήση μοριακών δοκιμασιών στην κυτταρολογία κεφαλής και τραχήλου:

Διάγνωση μεταστατικών όγκων: π.χ. κακόηθες μελάνωμα, επιθηλιακοί μεταστατικοί όγκοι από θυρεοειδή, πνεύμονα, μαστό κτλ. Μεταστάσεις όγκων μαλακού ιστού, στομαχιού, μεταστάσεις άλλων γαστρεντερικών όγκων ή μεταστάσεις ωοθηκικής προέλευσης.
MASC (ορώδες καρκίνωμα σιελογόνου αδένα που ομοιάζει με καρκίνωμα μαστού) πάντοτε περιέχει μία διαγνωστική μετατόπιση που καταλήγει σε ένα γονίδιο σύντηξης: (t(12;15) (p13;q25) ETV6-NTRK3 γονίδιο σύντηξης) που μπορεί να μελετηθεί με τη μέθοδο FISH.
Πολλά υποσχόμενη είναι η μετατόπιση στο βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: t11;19) (q21;p13) MECT1(CRTC1)-MAML2. Η παρουσία αυτής της μετατόπισης φαίνεται να οδηγεί σε πιο σταθερό καρυότυπο υποδηλώνοντας καλύτερη πρόγνωση.

Υπάρχουν μερικές ακόμη μοριακές μελέτες στη παθολογία σιελογόνου αδένα, (π.χ. PLAG1 και HMGA2 γονίδια σε πλειόμορφα αδενώματα) εντούτοις ακόμη χωρίς ειδικό σημαντικό διαγνωστικό ρόλο.

 

Χειροποίητο “CellPrint®” παρασκεύασμα Υγρής Φάσης (LB)

Η συσκευή  CellPrint® 
Η συσκευή  CellPrint® 
Φιλτράρισμα
Συγκέντρωση όλου του κυτταρολογικού υλικού στην επιφάνεια του φίλτρου
Συγκέντρωση όλου του κυτταρολογικού υλικού στην επιφάνεια του φίλτρου
«Εκτύπωση»

 

X