Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Δημογραφικά
  • Αφρική: συσχέτιση με EBV, συχνό σε παιδιά
  • Νότια Κίνα: πιο συχνός καρκίνος σε ενήλικες, σπάνιος σε παιδιά
  • ΗΠΑ: σπάνιο σε ενήλικες και παιδιά
 • Συσχέτιση με HBV λοίμωξη και επαναλαμβανόμενη έκθεση
 • Εμφάνιση ως μετάσταση λεμφαδένα είναι συχνή
 • Λοιπές εντοπίσεις μετάστασης: οστά, μυελός οστών, ήπαρ και πνεύμονες

 

Σχ 104 a- Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα – Λωρίδες μη διαφοροποιημένων επιθηλιακών κυττάρων, με υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία, φυσαλιδώδεις πυρήνες και προέχοντα πυρήνια (H&E)
 Σχ 104 b- Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα – Λωρίδες μη διαφοροποιημένων επιθηλιακών κυττάρων, με υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία, φυσαλιδώδεις πυρήνες και προέχοντα πυρήνια (H&E)

 

 • Λωρίδες και συγκεντρώσεις μη διαφοροποιημένων επιθηλιακών κυττάρων
 • Φυσαλιδώδεις πυρήνες και προέχονται πυρήνια
 • Αραιό εωσινόφιλο κυτταρόπλασμα
 • Φλεγμονώδη κύτταρα: λεμφοκύτταρα (συχνά T λεμφοκύτταρα) και πλασματοκύτταρα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Κερατίνες: θετικές
 • EMA: θετικό
 • EBV: θετικό
 • EBER: θετικό
 • CD23: θετικό σε μερικές περιπτώσεις
 • CD30: θετικό (σε σπάνιες περιπτώσεις)
 • CEA: ποικίλη
 • S-100 πρωτεΐνη: ποικίλη

 

Γενετικές μελέτες

 • Υπερέκφραση p53

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα
  • EMA: μη χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση με μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα
  • CD30: μη χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση με μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα
 • Νόσος Hodgkin
  • Sternberg-Reed κύτταρα
  • CD15: θετικό

 

Κύρια σημεία

 • Θεραπεία: ακτινοθεραπεία
 • Δείκτες καλής πρόγνωσης: μικρότερη ηλικία, χαμηλότερο στάδιο, μεταστάσεις περιορισμένες στον άνω τράχηλο και απουσία διήθησης στο κεντρικό νευρικό σύστημα

 

X