Νεανικοί όγκοι κοκκιωδών κυττάρων

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Αντιπροσωπεύει τους μισούς παιδιατρικούς/εφηβικούς όγκους στρωματικών κυττάρων γεννητικής περιοχής
 • Παιδιά και νεαροί ενήλικες
 • 80% πριν την ηλικία των 20 ετών
 • Σεξουαλική πρόωρη ωρίμανση και ανώμαλη μητρορραγία (εξαιτίας της παραγωγής οιστρογόνων)
 • Συσχέτιση με ενδοχονδρομάτωση (νόσος Ollier), σύνδρομο Mafucci, νεογνικός διμορφισμός και ασαφή γεννητικά όργανα
 • 2% είναι αμφιτερόπλευροι
 • Κοιλιακή διάταση, άλγος ή ασκίτης

 

Σχ 101 – Νεανικός κοκκιώδης κυτταρικός όγκος- Χαλαρές συγκεντρώσεις ομοιογενών νεοπλασματικών κυττάρων (H&E)
Σχ 102 - Νεανικός κοκκιώδης κυτταρικός όγκος – Νεοπλασματικά κοκκιώδη κύτταρα έχουν ομοιογενείς στρογγυλούς κεντρικούς πυρήνες με λεπτή χρωματίνη. Κυτταρόπλασμα είναι ωχρό και κενοτοπιώδες με ασαφή όρια (H&E)
Σχ 103 - Νεανικός κοκκιώδης κυτταρικός όγκος – Συγκεντρώσεις κοκκιωδών κυττάρων (εγκοπές σπάνια ορατές) (Giemsa)

 

 

 • Κυτταροβριθή επιχρίσματα
 • Κοκκώδη κύτταρα
  • Σε χαλαρές συγκεντρώσεις ή μονήρη
  • Ομοιογενείς στρογγυλοί έκκεντροι πυρήνες
  • Πυρήνες με λεπτή χρωματίνη
  • Εμφανή πυρήνια
  • Απουσία πυρηνικών εγκοπών
  • Μπορεί να παρατηρηθεί ατυπία
  • Ωχρό και κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα
  • Ασαφή κυτταρικά όρια
 • Κύτταρα θήκης
  • Επιμήκη κύτταρα
  • Υπερχρωματικοί πυρήνες
 • Μακροφάγα
 • Ακτίνη λείων μυών : θετική στα κύτταρα θήκης

 

 

Ανοσοκυτταροχημεία

Inhibin: θετική (κοκκώδη κύτταρα) Καλρετινίνη: θετική EMA: αρνητικό Βιμεντίνη: θετική

 

Ηλεκτρονική μικροσκοπία

 • Προέχον λείο ενδοπλασματικό δίκτυο
 • Πολυάριθμα μιτοχόνδρια
 • Μεγάλα λιπιδικά σταγονίδια στο κυτταρόπλασμα

 

Γενετικές μελέτες

 • Τρισωμία 12 (συχνή σε άλλους όγκους κυττάρων στρώματος)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Ενήλικος κοκκώδης όγκος
  • Πυρηνικές εγκοπές
  • Λιγότερο λουτεϊνικό κυτταρόπλασμα
 • Όγκος αμνιακού σάκου/ εμβρυικό καρκίνωμα
  • Ατυπία κοκκώδων κυττάρων είναι περισσότερο εμφανής σε σχέση με καρκίνωμα αμνιακού σάκου ή εμβρυικού καρκινώματος
  • Inhibin: αρνητική
  • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: θετική
 • Ίνωμα/θήκωμα
  • Σπάνιο σε παιδιά
  • Ατρακτοειδή κύτταρα αναμεμιγμένα λουτεϊνικά κύττταρα

 

Κύρια σημεία

 • Οι περισσότεροι όγκοι είναι καλοήθεις
 • Τάση για αργή υποτροπή
 • Προγνωστικοί παράγοντες: στάδιο, μέγεθος, ρήξη, πυρηνική ατυπία και μιτωτική δραστηριότητα
X