Φαιοχρωμοκύττωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Γνωστό ως “10% όγκος”: 10% αμφιτερόπλευρος; 10% εξω-επινεφριδικός; 10% κακοήθης; και 10% σε παιδιά.
 • Ηλικία υψηλής εμφάνισης είναι η πέμπτη δεκαετία ζωής
 • 90% είναι σποραδικά και 10% έχουν οικογενές ιστορικό πολλαπλών ενδοκρινικών όγκων (σύνδρομα MEN)
 • Συχνές κλινικές εκδηλώσεις: παροξυσμική υπέρταση, πονοκέφαλος, ναυτία, εμετός, εφίδρωση, ταχυπαλμία, τρέμουλο, κόπωση, άγχος, θωρακικό και κοιλιακό άλγος και οπτικές διαταραχές.
 • Παιδιά επηρεάζονται περισσότερο με κλινικά συμπτώματα σε σχέση με τους ενήλικες, 90% πάσχουν από υπέρταση, σπασμούς, πολυδιψία και πολυουρία.
 • Αμφιτερόπλευρες περιπτώσεις είναι πιο συχνές στα παιδιά
 • Έκκριση νορεπινεφρίνης και επινεφρίνης, σπάνιες περιπτώσεις με παραγωγή  ACTH ή VIP

 

Κυτταρομορφολογία

 • Υπερκυτταρικά επιχρίσματα, με μονήρη κύτταρα και χαλαρές συγκεντρώσεις
 • Ποικιλία σε μέγεθος ή σχήμα κυττάρου
 • Πυρηνικά ψευδο έγκλειστα
 • Κοκκώδες κυτταρόπλασμα με λεπτά όρια
 • Φτωχά διαφοροποιημένο ερυθρόχρουν κοκκώδες κυτταρόπλασμα (χρώση Giemsa)

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Νευρο-ινίδια: θετικά
 • Βιμεντίνη: θετική
 • Χρωμογρανίνη: θετική
 • Συναπτοφυσίνη: θετική
 • CD56 N-CAM: θετική
 • NSE: θετική
 • S-100 πρωτεΐνη: θετική σε υποκερατικά κύτταρα
 • Κυτοκερατίνη: αμφιλεγόμενη, ελάχιστη όταν παρατηρείται
 • EMA: αρνητικό
 • Alpha-inhibin: γενικά αρνητική
 • Δείκτες κακοηθείας  
  • p53: θετικό
  • Ki-67: θετικό

 

Γενετικές μελέτες

 • 10% των σποραδικών φαιοχρωμοκυττωμάτων φέρουν σωματικές μεταλλάξεις που περιλαμβάνουν πρωτο-ογκογονίδια
 • MEN 2a και 2b συσχετίζονται με την πρωτο-ογκογονική περιοχή στο χρωμόσωμα 10q11.2-ret

 

Διαφορική διάγνωση

 • Σαρκωματοειδές καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων
  • Κυτοκερατίνες είναι γενικά έντονα θετικές
 • Επινεφριδικό καρκίνωμα
  • Bcl-2: θετική
  • Inhibin A: θετική
  • Χρωμογρανίνη: αρνητική
  • EMA: θετικό

 

Κύρια σημεία

 • Κακοήθη φαιοχρωμοκυττώματα αποτελούν αργά αναπτυσσόμενα νεοπλάσματα: 5 έτης επιβίωση 40-50%
 • Συχνές εντοπίσεις για μετάσταση: λεμφαδένες, οστά και ήπαρ
 • Μεταλλάξεις του γονιδίου της νευροϊνωμίνης φαίνεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη φαιοχρωμοκυττωμάτων σε ασθενείς με νόσο Von-Recklinghausen
X