Φλεγμονώδης ψευδο-όγκος

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Στους πνεύμονες αποτελεί τον πιο συχνή μονήρη πρωτογενή βλάβη σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 16 ετών
 • 56% των καλοήθων πνευμονικών όγκων σε παιδιά
 • Προηγηθέν ιστορικό πνευμονικής νόσου
 • Συνήθως ασυμπωματικός
 • Κυρίως εντοπίζεται σε κορυφαία τμήματα των κάτω λοβών

 

Σχ 91 – Φλεγμονώδης ψευδο-όγκος - Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης – Φτωχά συνεκτικός πολυμορφικός πληθυσμός (ινοβλάστες, ιστιοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και κύτταρα πλάσματος) (H&E)
Σχ 92 – Φλεγμονώδης ψευδο-όγκος – Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Υπόβαθρο με γυμνούς πυρήνες και φλεγμονώδη υπολλείματα (H&E)

 

 • Πολύμορφοι κυτταρικοί πληθυσμοί:
  • Ιστιοκύτταρα
  • Ινοβλάστες
  • Λεμφοκύτταρα
  • Πλασματοκύτταρα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Επιβεβαίωση της μυοϊνοβλαστικής προέλευσης των ατρακτροειδών κυττάρων:
  • Βιμεντίνη: Θετική
  • Δεσμίνη: Θετική
  • Ακτίνη ειδικών-μυών: Θετική

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

  • Μη-συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις
 • Καρκινοειδές (μοτίβο ατρακτοειδών κυττάρων)
  • Μονότονος πληθυσμός νεοπλασματικών κυττάρων
  • Νευροενδοκρινικού τύπου “αλάτι και πιπέρι” χρωματίνη
  • Απουσία φλεγμονωδών κυττάρων

 

Κύρια σημεία

 • Εκτομή είναι θεραπευτική όταν είναι πλήρης. Εάν όχι, η εξέλιξη για διήθηση στους τοπικούς ιστούς μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα.
X