Συμπαγής ψευδο θηλωματώδης-κυστικός όγκος

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνιος όγκος που αντιπροσωπεύει το 0.17% έως 2% όλων των μη ενδοκρινών όγκων του παγκρέατος
 • Έφηβα κορίτσια  και νεαρές γυναίκες
 • Καλοήθης όγκος

 

Σχ 83- Συμπαγές –ψευδοθηλώδες νεόπλασμα – Εύθρυπτες θηλωματώδεις ομάδες (Giemsa)
Σχ 84 - Συμπαγές – ψευδοθηλώδες νεόπλασμα – Εύθρυπτες θηλωματώδεις ομάδες καλυπτόμενες από μονομορφικά νεοπλασματικά κύτταρα και με ορατά αγγειακά στελέχη. Μονήρη διάσπαρτα κύτταρα (H&E)
Σχ 85 - Συμπαγές – ψευδοθηλώδες νεόπλασμα – κύτταρα έχουν πυρήνες με λεπτή χρωματίνη, μικρά πυρήνια και σε κάποια πυρηνικές εγκοπές (H&E)
Σχ 86  - Συμπαγές – ψευδοθηλώδες νεόπλασμα – επίχρισμα από αναρρόφηση ενός θηλώδους-κυστικού όγκου που παρουσίαζει ένα διακλαδιζόμενο αγγειακό στέλεχος. Πυρηνικές εγκοπές μπορεί επίσης να παρατηρηθούν Giemsa).
Σχ 87 - Συμπαγές – ψευδοθηλώδες νεόπλασμα – επίχρισμα από αναρρόφηση ενός θηλώδους-κυστικού όγκου που παρουσίαζει ένα διακλαδιζόμενο αγγειακό στέλεχος. Πυρηνικές εγκοπές μπορεί επίσης να παρατηρηθούν Giemsa).

 

 • Διακλαδιζόμενες εύθρυπτες θηλωματώδεις δομές που καλύπτοντα από μονόμορφα νεοπλασματικά κύτταρα
 • Ανεξάρτητα διάσπαρτα κύτταρα
 • Πυρήνες με λεπτή χρωματίνη και μικρά πυρήνια
 • Πυρηνικές εγκοπές
 • Αφρώδη ιστιοκύτταρα
 • Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα
 • Διαστάση-ανθεκτικά PAS-θετικά σφαιρίδια υαλίνης

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: Θετική
 • NSE: Θετική
 • Συναπτοφυσίνη: Θετική
 • Alpha1-antitrypsin : Θετικά ενδοκυτταροπλασματικά σφαιρίδια
 • Alpha1-antichymotrypsin: Θετικά ενδοκυτταροπλασματικά σφαιρίδια
 • CD56-Θετικό-Έντονο και διάχυτο
 • CD10: Θετικό
 • Χρωμογρανίνη: αρνητική
 • CEA: αρνητική

 

Γενετικές μελέτες

 • Οι περισσότεροι όγκοι είναι διπλοειδείς

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: Θετική
 • NSE: Θετική
 • Συναπτοφυσίνη: Θετική
 • Alpha1-antitrypsin : Θετικά ενδοκυτταροπλασματικά σφαιρίδια
 • Alpha1-antichymotrypsin: Θετικά ενδοκυτταροπλασματικά σφαιρίδια
 • CD56-Θετικό-Έντονο και διάχυτο
 • CD10: Θετικό
 • Χρωμογρανίνη: αρνητική
 • CEA: αρνητική

 

Γενετικές μελέτες

 • Οι περισσότεροι όγκοι είναι διπλοειδείς
X