Ιστιοκύττωση Langerhans

Για λεπτομέρειες δες Ιστιοκυτταρικές αλλοιώσεις

Κλινικά χαρακτηριστικά

  • Συμμετοχή του πνεύμονα συμβαίνει στο 23-50%
  • Συχνά συσχετιζόμενο με πενυμονοθώρακα, και πνευμονία Pneumocystis Jirovecii
  • Πιο συχνό στους άνω λοβούς
  • Εστιακό ή διάχυτο
  • Οζώδεις συμπαγείς ή κυστικές αλλοιώσεις

 

Κυτταρομορφολογία

Για λεπτομέρειες δες Ιστιοκυτταρικές αλλοιώσεις

Οι συγγραφείς δεν έχουν καμμιά εμπειρία στην αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης σε αυτήν την συγκεκριμένη εμφάνιση σε παιδιά.

 

Ανοσοκυτταροχημεία

Για λεπτομέρειες δες Ιστιοκυτταρικές αλλοιώσεις

 

Σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές

Για λεπτομέρειες δες Ιστιοκυτταρικές αλλοιώσεις

 

Διαφορική διάγνωση

  • Φλεγμονώδεις καταστάσεις συσχετιζόμενες με υπερπλασία κυττάρων  Langerhans
  • Λοιπές ιστιοκυτταρικές καταστάσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τους πνεύμονες (πχ σαρκοϊδωση)

 

Κύρια σημεία

10-20% εξελίσσονται σε αναπνευστική ανεπάρκεια

X